Tiedotteet

Siemen- ja puutarhatuotannon kannattavuuteen välineitä ja keskustelua

Luomuliitto kehittää verkostoja ja jakaa tietoa välineistä, joiden avulla luomusiemen- ja -puutarhatuottajat voivat kehittää yritystoimintansa kannattavuutta. Molempiin tarvitaan nopeasti myös lisää tuotantoa ja tuottajia.

Paremmalla suunnittelulla voidaan parantaa kannattavuutta. Sitä voidaan tehdä yhdessä myös toisten tuottajien ja/tai siemeniä tai puutarhatuotteita ostavien yrityksien kanssa. Myös sopimustuotanto luo uusia mahdollisuuksia tuottajille, mutta kevyemmässäkin yhteistyömallissa tuottajalle olisi usein hyötyä kirjallisista sopimuksista. Luomuliiton uudessa hankkeessa tuotetaan mallisopimukset siemen- ja puutarhatuottajille.

Seuraavan puolentoista vuoden aikana julkaistaan myös aiheista vähintään viisi artikkelia Luomulehdessä ja netissä sekä järjestetään 10 alueellista tapaamista, joista yhdet osana Valtakunnallisia Luomupäiviä marraskuussa. Hankkeen nimi on Tuottajaorganisaatioita luomusiemen- ja -puutarhatuotantoon.

Yhteistyökuvioita kehittämällä tuottajat voisivat tehostaa siemenien ja puutarhatuotteiden markkinointia.  Erityisesti hedelmä- ja vihannesalalla tuottajaorganisaatiot ovat yhteistyömuodoista hyödyllisimpiä, koska ne voivat saada suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

“Tuottajaorganisaatio voi parantaa jäsentensä neuvotteluvoimaa yhteismyyntien avulla. Myös tuotantopanosten ostoissa voi olla mahdollisuuksia saada etua suhteessa siihen, että tuotantopanoksia ostaa yksittäinen tuottaja itsenäisesti. Tuottajaorganisaatiot voivat olla tärkeitä yhteistoimintamuotoja tuotantoon liittyvien riskien vähentämisessä. Tuotannon ja markkinoinnin suunnittelu voi olla helpompaa, kun yhteenlaskettu tuotanto on suurempaa. Tuottajaorganisaation etuna voi olla myös se, että se voi päästä markkinoille, joille yksittäisen tuottajan voi olla vaikea päästä.” Näin todetaan julkaisussa Hakuopas tuottajaorganisaatioille.

Lisätietoja puutarhatuotannosta.
Lisätietoja siementuotannosta.

Hanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö / Ruokaketju.