Tiedotteet

Puolueet esittävät keinoja edistää luomua

Luomuliitto selvitti puolueiden kantoja luomusta. Maabrändi-raportin puolet luomua 2030 mennessä -tavoitteen saavuttamiseen esitettiin aktiivisia keinoja.

– Luomutuotantoa tulee edistää määrätietoisin toimenpitein, jotka pureutuvat alan haasteisiin. Investointeja
elintarviketalouden tutkimus- ja tuotekehitykseen sekä markkinointiin tarvitaan yhä enemmän, toteaa Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujunen.

– Luomutuotteet on saatava paremmin kuluttajien saataville. Maataloustukia tulee suunnata tehokkaammin kohteisiin, joissa niillä on aidosti vaikutusta, mm. luomutuotantoon, toteaa SDP:n poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen.

Kansallinen ruokaselonteko asetti selkeäksi tavoitteeksi lisätä luomuruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa. Monet puolueet nostavat esiin, että julkisten hankintojen osaamiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta niiden tekijät osaisivat vaatia luomua kilpailutuksissa.

Keskusta ja Vihreät nostavat esille tutkimuksen tärkeyden siinä, että luomutuotantoa voidaan kehittää ja tuotteiden jalostusastetta nostaa. Vihreät vaativat myös tasokasta luomukoulutusta.

– On tehostettava tutkitun tiedon päätymistä käytäntöön, jotta arvolisää tuovat innovaatiot myös toteutuvat. Jalostusasteen nosto vaatii myös merkittävien elintarvikejalostajien ryhtymistä luomun jalostajiksi, toteaa Keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen.

RKP:n poliittinen sihteeri Magnus Öster muistuttaa, että elintarvikelaki ei saa kohtuuttomasti hankaloittaa toimintaa pienissä yrityksissä, joissa monet luomutuotteet valmistetaan.

– Maaseudun innovaatioiden kehittämiseen on löydyttävä riskirahaa. Lisäksi poliittisella ohjauksella voidaan vaikuttaa suoraan kysyntään, josta on esimerkkinä luomutuotannon markkinointikampanjat ja markkinoillepääsyn helpottaminen, toteaa Perussuomalaisten puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Kristillisdemokraatit, Perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto kannattavat GMO-vapaata Suomea. Muut puolueet toteavat muun muassa, että lain täytyy taata kuluttajien, viljelijöiden ja alueiden oikeuden olla GMO-vapaita. Monissa maissa geenimuunneltujen lajikkeiden viljely on aiheuttanut merkittävää haittaa luomu- ja tavanomaiselle tuotannolle, ja muuntogeenit ovat sekoittuneet myös luonnonkasveihin.

Lisätietoja:
Jaakko Nuutila, Luomuliiton puheenjohtaja, , puh. 045 6504 970
Elisa Niemi, Luomuliiton toiminnanjohtaja, , puh. 0400 534003