Tiedotteet

Ei juuri poikkeuksia luomurehuihin huonosta satovuodesta huolimatta

Edellisen kasvukauden poikkeukselliset sääolosuhteet ja sitä seurannut sadon menetys, johti tavanomaisen rehun käytön poikkeusluvasta luomukotieläintuotannossa tiedottamiseen eri tiedotusvälineissä. Asiasta informoiminen on pääosin hyvä asia, mutta se on myös osittain johtanut väärinkäsityksiin. Kentällä myös liikkuu huhupuheita siitä, että luomukotieläintuotannossa saa käyttää tavanomaisia rehuja, jos luomurehuja ei huonon sadon vuoksi ole saatavana. Mitään yleistä lupaa tavanomaisen rehun käyttöön ei kuitenkaan ole.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi sallia rajoitetun ajan ja määrätyllä alueilla yksittäisille toimijoille mahdollisuuden käyttää tavanomaista rehua eläinten ruokinnassa. Lupa voidaan myöntää, jos rehusato menetetään tai tuotannolle asetetaan rajoituksia erityisesti poikkeuksellisten sääolosuhteiden, tartuntatautien puhkeamisen, myrkyllisten aineiden aiheuttaman saastumisen tai tulipalon vuoksi.

Lupaa haetaan suoraan Evirasta ja hakemuksen liitteenä tulee toimittaa eläintuotannon ehdoissa mainittavat dokumentit. Myönnetty lupa on maksullinen ja tavanomaisen rehun poikkeuslupa edellyttää toimijalta erityisen huolellista kirjanpitoa eläinten ruokinnasta poikkeuksen aikana.

Tuottajan on eriteltävä mille rehulle ja eläinlajille lupaa haetaan ja kuinka suurta rehuerää lupa koskee. Lupaa varten edellytetään myös satokautta koskevaa lausuntoa kunnan maaseutuviranomaisilta. Lausunnosta tulee käydä ilmi katoon johtanut tapahtuma, vahingot lohkoittain ja kasvikohtaisesti.

Evirassa jokainen haettu lupa käsitellään erikseen ja yksilöllisesti. Tarvittaessa ollaan myös yhteydessä tuottajaan henkilökohtaisesti ennen luvan myöntämistä. Tuottajan pitää pystyä ensin osoittamaan, että luomurehujen saatavuutta on kartoitettu. Jokainen myönteinen päätös ilmoitetaan asetuksen mukaisesti kaikille EU:n jäsenmaille ja komissiolle OFIS-järjestelmän kautta.

Poikkeuslupaan käyttää tavanomaista rehua hätätilanteissa turvaudutaan harvoin. Evira myönsi vuonna 2017 yhden poikkeusluvan. Tänä vuonna lupia on tähän mennessä myönnetty yksi kappale.

Lisätietoja:

Luomuliiton eläintuotannon asiantuntija Katarina Rehnström, puh. 040 9362 150

Evira, ylitarkastaja Merja Manninen, puh. 040 849 8325

Luvan hakeminen lomakkeella 9b. Liitteet, joita tarvitaan löytyvät Eviran eläintuotannon ehdoista kohta 5.9.2.