Asiantuntija vastaa

Osaamista rukiinviljelyyn?

Ruismaan muokkaus?

Viime vuosina on ollut ongelmia saada ruismaata kylvökuntoon. Roudattomien talvien jälkeen tai kuivuuden takia maa on tupannut jäämään liian kokkareiseksi. Itse suosin keskikesän kesantoa. Parasta aikaa on menossa ruismaan valmistaminen kylvökuntoon. Viherlannoitusnurmi on rikottu kultivaattorilla kuivumaan. Kestorikkakasvien torjunnan lisäksi, keskikesän kesannolla vähennetään etanoiden määrää syysviljalle kylvettävällä lohkolla.

Voiko kynnön jättää pois?
Viime syksynä meillä todettiin kultivoitu nurmirikko liian kovaksi kynnettäväksi ja päätettiin kokeilla jankkurointia. Jankkurilla vedettiin vedelle reitit painanteista piiriojiin, sekä muutenkin jankkuroitiin pellosta ne kohdat joissa epäiltiin olevan tiivistymiä. Tänä kesänä talvituhoja ei ollut ja satonäkymät ovat korkealla. Minusta asia pitää ratkaista joka vuosi lohkokohtaisesti.

Milloin on oikea kylvöaika?
Kylvöaika rukiilla on 20.8. jälkeen. Jos on oikein lämmintä, niin kylvöä kannattaa siirtää kunnes kahukärpäset eivät enää lennä. Kylvön jälkeen tehoisaa lämpösummaa tulisi kertyä 200 -300 astetta, jotta ruis ehtisi versoa riittävästi ennen talven tuloa.

Populaatio- vai hybridilajike?
Hybridien korkeammasta satopotentiaalista huolimatta olen periaatteellisella tasolla hieman varautunut hybridien käytöstä luomussa. Myös käytännön viljelyssä näen joitain ongelmia. Evololla on lyhyt ja luja korsi. Juuristo ja korrenpituus kulkevat käsi kädessä, joten ravinteiden otto lyhytkortisilla lajikkeilla tapahtuu pienemmältä alalta. Saadaanko korkeampi satopotentiaali hyödynnettyä? Kilpailu rikkakasveja vastaan on heikompi ja tasainen täystiheä kasvusto ei ole ollut hybrideillä itsestäänselvyys.

Oman käsitykseni mukaan hybridille pitää saada populaatio lajikkeita parempi kylvöalusta. Pienestä kylvömäärästä johtuen nopea taimettuminen ja voimakas pensominen on tarpeen. Torajyvän torjuntaan pitää kiinnittää enemmän huomioita, koska hybridi on populaatiolajikkeita arempi torajyvälle. Keinoina torjunnassa on, ettei ruista pidetä rukiin esikasvina, kylvösiemen on puhdasta ja pientareet ja viereiset heinäalat niitetään ennen tähkälle tuloa.

Evolon hyviä ominaisuuksia ovat satoisuus ja sakoluvun kestävyys. Muista vielä, että hybridirukiin siemen vaatii Ely-keskuksen luvan, ellei kylvettäessä ole yleistä lupaa käyttää tavanomaista siementä. Reetan osuus viljelyalasta oli neljännes 2013. Reetalla on alhaiset talvituhot ja lyhyt kasvuaika. Lakoontuminen ja korren pituus ovat kotimaisten lajikkeiden alhaisimmat. Riihi on aikaisin ja talvituhon kestävin lajike.

Itse pidän talvenkestävyyttä ja viljelyvarmuutta yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena. Viljelijä havaintojen mukaan Reetan talvenkestävyys ei ole kaikilla alueilla ollut niin hyvä kuin on odotettu. Olisiko Riihi-ruis sittenkin luomussa varmempi vaihtoehto?

Kasvintuotannon asiantuntija Reijo Käki, puh. 040 9360 377

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.