Asiantuntija vastaa

Onko luomua tuottavan leipomon siirryttävä kokonaan luomutuotteisiin?

Luomu- ja tavanomaisten tuotteiden valmistus samassa leipomossa on mahdollista.

Asetuksen mukaan tuotteiden valmistaminen tulee tehdä ajallisesti tai paikallisesti erillään – esim. valmistetaan kaikki luomutuotteet aamulla ensimmäisinä ja sen jälkeen tavanomaiset tuotteet tai pidetään sitten kokonaan erikseen luomupäivä, jolloin ei valmisteta tavanomaisia tuotteita lainkaan. Tärkeintä on huolehtia erilläänpidosta eli estää sekaantumisen vaara.

Lisäksi tulee huolehtia, että kaikki pinnat ja laitteet on puhdistettu huolellisesti ennen luomutuotteiden valmistusta – näin vältetään kontaminaatio tavanomaisen ja luomun välillä.

Tuotteet voidaan kuljettaa samassa autossa torille myyntiin ja kahvilaan – siinä tulee huolehtia samalla tavalla erilläänpidosta. Tuotteet tulee olla joko suljetuissa pakkauksissa tai irtotuotteet suojattu ja merkitty siten, ettei sekaantumisen vaaraa synny. Myös luomutuotteita voitte toimittaa tilaustuotteina.

Lyhyesti valvonnasta: Luomutuotteiden valmistus ja markkinointi edellyttää Eviran luomuvalvontaan kuulumista. Eviran kotisivuilta löytyy tarvittavat lomakkeet (1, 1 h ja toimipaikkailmoitus). Hakemuksen liiteeksi tulee laatia asetuksen mukainen luomusuunnitelma (Eviran sivuilla on ohje sen laatimiseksi) sekä liittää mukaan kaupparekisteriote, joka ei saa olla yli 3 kk vanha (netistä saatava ote riittää).

Hakemus lähetetään Eviralle, joka toimeksiantaa alkutarkastuksen jollekin teidän alueen tarkastajista. Alkutarkastuksen jälkeen Evira tekee hyväksymispäätöksen ja sen jälkeen teillä on oikeus markkinoida tuotteitanne luomuna. Tämän jälkeen tehdään tarkastus kerran vuodessa riskiperusteisesti.

Luomutuotteissa on selvästi iso puute erilaisissa leivissä ja nimenomaan makeissa leivissä. Hienoa, jos lähtisitte mukaan – tuotteille löytyy varmasti kysyntää!

Elintarvikeasiantuntija Jaana Elo, puh. 040 9641 518

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi