Asiantuntija vastaa

Onko luomu vastuullinen valinta?

Kantar TNS:n tekemän selvityksen mukaan yli puolet suomalaisista valitsee päivittäisostoksilla aina tai usein jonkin vastuullisuusmerkityn tuotteen ja suurin osa kuluttajista uskoo, että arjen pienillä vastuullisilla valinnoilla on merkitystä. Suomen tunnetuimmat vastuullisuusmerkit ovat pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki, EU:n Luomumerkki ja Reilun kaupan merkki, jotka ainakin 80 % kuluttajista tuntee nimeltä. Kyselyn mukaan yli puolet kuluttajista kokee vastuullisten valintojen teon helpoksi päivittäisillä ostoksilla. Kuluttajat luottavat puolueettoman tahon myöntämään vastuullisuusmerkkiin enemmän kuin tuotteiden valmistajien omaan viestintään.

Luomu ja vastuullisuus kulkevat puheissa usein käsi kädessä. Se on ihan loogista, sillä luomu on tarkkaan määritelty tuotantotapa, joka nimensä mukaisestikin on tavanomaiseen tuotantotapaan verrattuna se ”luonnonmukaisempi” tapa. Yhä useamman kuluttajan mielestä luomutuotanto on vastuullisempi ja järkevämpi sekä kaiken kaikkiaan parempi tapa tuottaa ruokaa. Erilaisia perusteluja löytyy varmasti yhtä monta kuin on luomua suosivia ihmisiäkin.

Vastuullisuus kiinnostaa aidosti kuluttajia, ja luomumarkkinoiden arvo on ollut kasvussa useilla läntisillä markkinoilla jo monta vuotta peräkkäin. 1990-luvun alusta lähtien, jolloin luomutuotanto sai ensimmäisen EU-tasoisen lainsäädännön, alkoi luomu myös käsitteenä levitä laajemmin kuluttajien ja jalostavan teollisuuden tietoisuuteen myös Suomessa.

Yritysvastuullisuus on iso ja melko epämääräisesti määritelty kokonaisuus, johon löytyy monta tulokulmaa. On esimerkiksi yhteiskunnallista ja sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuullisuutta. Luomutuotannon perusajatuksena on ruokatuotannon panosten, aineiden ja energian kierron tuominen lähemmäksi luonnon kiertoa, jossa synteettisiä ainesosia ei tarvita eikä jätettä synny ja aine sekä energia kiertävät täydellisesti. Tavoitteena on kestävä pohja koko elintarvikeketjulle.

Tällaiseen täydellisyyteen ei luomullakaan päästä, mutta kiistattomia etuja luomutuotannolla on. Luomutuotanto on yritykselle yksi konkreettinen tapa toimia ja toteuttaa vastuullisuusajatteluaan:

  • Alkutuotannossa korostuvat kestävät viljelytavat, maan kunnon vaaliminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, sillä suurikaan sato ei lämmitä mieltä, mikäli sen saamiseen käytetyt menetelmät pilaavat maaperäämme ja köyhdyttävät tulevia satoja.
  • Elintarvikkeiden jalostuksessa ja ammattikeittiöissä tulisi muistaa, että ruoantuotannon suurin ympäristövaikutus tulee resepteihin ja ruokalistalle valittujen raaka-aineiden tuotannosta ja hävikin hallinnasta.

Kuluttajille luomu on ainakin ympäristövastuullinen valinta, jonka paremmuus tulisi aina pohjautua tutkittuun tietoon ja tosiasioihin. Hinta ja tieto liittyvät yhteen. Kun kuluttaja kokee joutuvansa maksamaan enemmän vastuullisesta valinnasta, hän kaipaa luotettavaa, ymmärrettävää ja yksiselitteistä tietoa ratkaisunsa tueksi.

Merkkitekoja-kampanja kannustaa pieniin tekoihin

Huhtikuussa 2018 käynnistynyt Merkkitekoja-kampanja jakaa kuluttajien toivomaa vastuullisuustietoa ja kannustaa valitsemaan vastuullisuusmerkittyjä tuotteita, mukana myös luomutuotteet. Kampanjan slogan ”Pieni teko, iso kiitos” kertoo, että arjen vastuulliset valinnat ovat helppoja ja niillä on merkitystä.

Merkkitekoja-kampanja näkyy mediassa ja kumppaniyritysten ja kauppojen viestinnässä. Kampanjan organisoivat Ympäristömerkintä Suomi Oy, Pro Luomu ry ja Reilu kauppa ry. Lisäksi kampanjaa toteuttavat myös Marttaliitto ja Kuluttajaliitto.

Meidän jokaisen luomutuottajan tulisi toimia arvojemme ja näkemystemme opastamina, vaikkakin kaupankäynnissä viime kädessä kuluttajat ja markkinat päättävät, mitkä asiat ovat tärkeitä ja elinvoimaisia. Vastuullinen toiminta ja luomu yhtenä keskeisenä toimintatapana edistää kyllä kokonaisvaltaisesti yhteistä hyvää, käsi kädessä.

Vastuullista ja hyvää uutta luomuvuotta 2019!

Jaana Elo
Luomuliiton elintarvikeasiantuntija