Tiedotteet

Luomuliitto mukana OKRAn maatalousnäyttelyssä

Oripään lentokentälle laajasti levittäytyvä OKRA-maatalousnäyttely avaa porttinsa jälleen 4.-7.7.2018 klo 9-17.

Luomuliitto on OKRAssa teemalla yhdessä enemmän luomua.

Teltassamme ovat 4.7 asiantuntijamme Jaana Elo ja 5. – 6.7. Erkki Vihonen joiden kanssa voi keskustella tuottajaorganisaation tuomista mahdollisuuksista siemen-ja puutarhatuotannossa.

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla. Tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­tio on Eu­roo­pan uni­o­nin käyt­töön ot­ta­ma ni­mi­ke.

Tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­tio voi pa­ran­taa jä­sen­ten­sä neu­vot­te­lu­voi­maa yh­teis­myyn­tien avul­la. Myös tuo­tan­to­pa­nos­ten os­tois­sa voi olla mah­dol­li­suuk­sia saa­da etua suh­tees­sa sii­hen, että tuo­tan­to­pa­nok­sia os­taa yk­sit­täi­nen tuot­ta­ja it­se­näi­ses­ti. Tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­ot voi­vat olla tär­kei­tä yh­teis­toi­min­ta­muo­to­ja tuo­tan­toon liit­ty­vien ris­kien vä­hen­tä­mi­ses­sä. Tuo­tan­non ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lu voi olla hel­pom­paa, kun yh­teen­las­ket­tu tuo­tan­to on suu­rem­paa. Tuot­ta­ja­or­ga­ni­saa­ti­on etu­na voi olla myös se, että se voi pääs­tä mark­ki­noil­le, joil­le yk­sit­täi­sen tuot­ta­jan voi olla vai­kea pääs­tä.

Brysselissä on komissaari Hogan vaatinut enemmän läpinäkyvyyttä  ja viljelijän aseman parantamista elintarvikeketjussa. Tällä hetkellä on fokus nimenomaan tuottajaorganisaatioiden kehittämisessä. Komissiossa mm valmistellaan esitystä lainsäädännöksi epäreilujen kauppatapojen kitkemiseksi, jossa esimerkiksi tuottajaorganisaatio voisi olla mahdollinen taho joka voisi tehdä valituksen. Tämän lain valmistelusta sekä monesta muusta edunvalvontaan liittyvästä asiasta voi Okrassa jutella Luomuliiton edunvalvontajohtajan Susann Rännärin kanssa, joka on joka päivä Luomuliiton teltalla tavoitettavissa.

Luomuliiton teltan löydät paikalta C 348. Tuottajaorganisaatio asian lisäksi piipahataa teltalla myös Mikko Rahtola 5.7. klo 12-14 puhumassa taimikasvatuksesta, kasvulaustoista ja lannoituksesta sekä Katariina Rehnström on teltalla 7.7. aiheena on luomukotieläintuotanto. Arvomme myös joka päivä kaikkien ”päivän paras idea luomutuotannon lisäämiseksi” – arvontaan osallistuneiden kesken Luomuliiton t-paitoja sekä luomu-kangaskasseja. Näyttelyssä on esillä runsaasti näytteilleasettajia jotka esittelevä uusimmat koneet, laitteet, tuotteet ja palvelut, joten nähtävää ja koettavaa löytyy vaikka useamman päivän ajaksi. Näyttely avautuu suurempana kuin koskaan. Katso kaikki näytteilleasettajat täältä. 

Lisätietoja: http://www.luomuliitto.fi/okra2018/ 

Tuottajaorganisaatiohanketta rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.