Tiedotteet

MTK:n ja Luomuliiton välille yhteistyösopimus

Luomuliitto ja MTK haluavat lisätä yhteistyötä suomalaisen luomutuotannon ja luomualan kehityksen edistämiseksi. Yhteistyöstä on sovittu liittojen puheenjohtajien allekirjoittamassa yhteistyösopimuksessa, jossa määritellään vuosittain ajankohtaisia painopistealueita ja edunvalvontatarpeita.

Yhteistyösopimuksella liitot haluavat parantaa kotimaisen luomutuotannon edellytyksiä, lisätä kotimaisen luomuruoan käyttöä sekä edistää tiedotusta kotimaisesta luomutuotannosta. Liittojen puheenjohtajat näkevät tiivistyvän yhteistyön tukevan luomualan kehitystä tulevaisuudessa hyvin.

– Yhteistyösopimuksen kautta voimme edistää entistä vaikuttavammin luomualan kehittymistä Suomessa. Luomualan kasvu tuo eteen monia kysymyksiä, joihin haluamme tarttua yhdessä, toteavat Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Vuodelle 2017 määriteltyjä edunvalvontatavoitteita ovat muun muassa EU:n luomuasetusneuvotteluihin vaikuttaminen Suomelle tärkeissä kysymyksissä sekä vaikuttaminen luomuna tuotetun maidon pääsyyn luomukeräilyn ja -jalostuksen piiriin.

– Luomumaidontuotannon tukeminen on erityisen ajankohtaista, sillä vaikka luomumaidon kysyntä kasvaa, joutuu moni luomutuottaja myymään maidon tavanomaisena. Nämä tuottajat panostavat paljon maidontuotantoon ja kyllä mielestämme on niin, että luomu pitää saada myydä luomuna, taustoittaa Luomuliiton puheenjohtaja Pirjo Siiskonen.

Muita asioita, joissa MTK ja Luomuliitto lisäävät yhteistyötään, ovat luomutuen nykytason sekä tuen riittävyyden varmistaminen uusille luomutuottajille sekä suomalaisen luomuvalvonnan selkeyttämisen ja sujuvoittamisen edistäminen tuottajien kannalta.

Lisätietoja:
Juha Marttila, puheenjohtaja MTK, puh. 020 413 2340

Pirjo Siiskonen, puheenjohtaja Luomuliitto, puh. 044 0752 755