Asiantuntija vastaa

Miten luomussa torjutaan ohdaketta?

Tärkein keino on ennaltaehkäisy. Ohdakkeen siementaimi on huono kilpailija kasvutilasta. Rehevät kasvustot tukahduttavat taimet ja ainoastaan harvat ja aukkoiset kasvustot antavat riittävästi tilaa ohdakkeen taimien kehittymiselle. Tärkein torjuntakeino onkin saada kilpailukykyinen, aukoton kasvusto aikaan joka vuosi. Aluskasvien käyttö ja niitto heti sadonkorjuun jälkeen ehkäisee talvehtivien juurakoiden syntymistä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös sänkimuokkausta heti sadon korjuun jälkeen.

Nurmivuodet ovat tärkeitä kasvavan ohdakkeen hävittämisessä. Niitot ajoitetaan ohdakkeen kompensaatiopisteeseen, jolloin sen ravintovarasto juuressa on pienimmillään. Ohdakkeessa on silloin 7-8 lehteä. Niittoja toistetaan kompensaatiopisteessä, kunnes ohdake häviää kasvustosta. Niittämisellä saadaan hyvä tulos vain nopeakasvuisissa ja tiheissä nurmissa.

Ohdakkeen hävittämistä voidaan varmistaa, etenkin heikoimmissa nurmikasvustoissa keskikesän kesannolla. Viimeisenä nurmivuonna heinäkuussa kasvusto muokataan ylös ja ohdakkeet katkaistaan läpileikkaavalla kultivaattorilla aina niiden kasvettua kompensaatiopisteeseen. Juurien nosto pintaan auringon kuivattavaksi nopeuttaa ja tehostaa vaikutusta. Syyskesällä kylvetään varjostava syyskylvöinen kasvi varmistamaan tulos.

Kasvintuotannon asiantuntija, Reijo Käki, puh. 040 9360 377

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi