Asiantuntija vastaa

Mitä jos oman alan luomutuotantoehtoja ei ole tai ne ovat ylimalkaisia?

EU:n luomuasetus koskee tällä hetkellä vain alkutuotantoa, elintarvikkeiden jalostusta, pakkausta ja tukkutoimintaa, keruutuotteita sekä tuonnin ja viennin valvontaa. Monien erikoistuotannonalojenkin säännöt ovat vielä varsin puutteellisia.

Esimerkiksi luomukasvihuonetuotannon osalta on kussakin maassa tulkittu soveltaen yleisiä kasvintuotannon sääntöjä ja tarkemmat luomukasvihuonetuotannon säännöt tulevat valmisteluun vasta 2014 puolella EU:n komissiossa. Myöskään kaikille kotieläimille ei ole vielä tehty tuotantoehtoja.

Yksityinen toimija, kuten Luomuliitto voi kuitenkin hakea hyväksyntää Eviralta uusille asetuksen ulkopuolisille tuotantoehdoille. Esimerkiksi viiriäisten ja tarhattujen villisikojen tuotannolle ollaan parhaillaan hakemassa tämän kaltaista hyväksyntää.

Puutarhatuotannon asiantuntija, Mikko Rahtola, puh. 040 573 4791

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi