Asiantuntija vastaa

Mitä elintarvikehuoneistosta?

Onko mahdollista tehdä vanhaan navettaan elintarvikehuoneisto, josta voimme myydä oman tilan luomulampaan lihaa kuluttajille? Entä voimmeko pakastaa lihaa?

Kyllä luomulampaan lihan myynti on mahdollista elintarvikehuoneistosta. Oletuksena on, että lammas on teurastettu hyväksytyssä teurastamossa ja liha on tarkastettu. Lampaantuottaja ottaa lihat takaisin teurastamosta. Teurastamossa ruhoista on poistettu tse-riskimateriaali.

Lihaa voi leikata, suikaloida ja valmistaa elintarvikehuoneistossa, mikäli se täyttää yleisen hygienia-asetuksen vaatimukset ((EY) 852/2004 liite II luku II).

Toiminnan tulee myös vastata elintarvikehuoneistojen asetuksen vaatimuksia (MMMa 1367/2011).

Periaatteessa elintarvikehuoneiston voi perustaa vaikka kotikeittiöön, kunhan asumisesta ei aiheudu toiminnalle terveysvaaraa.

Lihaa saa myydä tilan vähittäismyymälästä, tai toimittaa myös toiseen vähittäismyymälään tai elintarvikehuoneistoon, mutta sitä ei saa toimittaa laitokseen tai tukkuun.

Toimitettaessa eläimistä saatavia elintarvikkeita vähittäisliikkeestä toiseen vähittäisliikkeeseen, vähäiseksi toiminnaksi katsotaan toimitukset, jotka kattavat enintään 30 prosenttia vähittäisliikkeen eläimistä saatavien elintarvikkeiden vuotuisesta toimitus- ja luovutusmäärästä. Edellä mainitun estämättä vähäiseksi toiminnaksi katsotaan myös toimitukset, joiden määrä on enintään 1 000 kiloa vuodessa. (VNa 1258/2011)

Elintarvikehuoneistossa lihaa saa jäädyttää kotipakastimilla, mutta tällöin tuote ei ole pakastettu vaan jäädytetty. Jos käyttää sanaa pakastettu tulee tällöin täyttää myös pakasteasetuksen vaatimukset (MMMa 818/2012) Pakkausmerkinnöissä tulee kertoa jäädyttämisestä ja olla maininta, ettei sulanutta tuotetta saa uudestaan jäädyttää.

Näytteenotosta on säädetty mikrobikriteeriasetuksessa ((EY) 2073/2005). Asetuksen tulkinnasta on myös Evira antanut oman ohjeensa (10501/1, lihan näytteenotosta s. 88).

 

Elintarvikeasiantuntija Jaana Elo, puh. 040 9641 518

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoista täällä.

Tämä kysymys ja vastaus myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.