Tiedotteet

Maataloustukijärjestelmässä huomioitava luomutuotannon positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle

Useat tutkimukset osoittavat luomutuotannon positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle. Luomukotieläintilojen läheisyys kasvattaa maatalousympäristön lintumääriä. Luomupelloilla kokonaislajimäärät ovat lähes kaksinkertaiset, peltojen ja pientareiden kasvilajisto on monimuotoisempaa ja kukilla vierailevia hyönteisiä 23 % enemmän kuin tavanomaisilla pelloilla.

Luomulla on myös positiivinen vaikutus maaperän mikrobiyhteisöihin, joilla on ratkaiseva merkitys ravinteiden kierrossa ja hiilensidonnassa.

Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tuleva rahoituskausi on valtavan iso mahdollisuus kohdentaa maataloustuet niihin toimenpiteisiin, joilla on tutkitusti vaikutusta ympäristön tilaan. Luomuliitto vaatiikin syyskokouksen kannanotossaan, että tulevassa maataloustukijärjestelmässä on huomioitava luomutuotannon positiiviset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja maatalouden sopeutumiskykyyn.

– Tästä hyötyisivät kaikki: ympäristö, kuluttajat ja viljelijät. Kuluttajat ovat koko ajan kiinnostuneempia ruuantuotannon ympäristövaikutuksista ja etsivät aidosti kestävämpiä vaihtoehtoja, muistuttaa Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri.

Tällä hetkellä valmistellaan sekä kansallista CAP-suunnitelmaa että viedään Suomen johdolla neuvotteluita eteenpäin EU:n tasolla. Kansallista strategiaa valmistelee työryhmä, jossa ei ole luomualan edustajaa. Kansallinen startegia pohjautuu tarve-analyysiin, jonka luonnoksessa ei vielä ole luomua mainittu missään ilmastoa- ja ympäristöä kästtelevässä kohdassa.