Tiedotteet

Luomutuotteissa selvästi vähemmän nitraattia

Eviran julkaisi monivuotisen kuluttajien nitraatttialtistuksen riskinarviointitutkimuksen tulokset. Niiden mukaan Suomessa peräti 14 % alle kolmivuotiaista ja 11 % alle kuusivuotiaista saa nitraattia ravinnon kautta yli suositustasojen. Makkarat, juustot, vihannekset ja juomavesi ovat tärkeimmät nitraatin lähteet suomalaisessa ruokavaliossa. Esimerkiksi makkaraa ja lihavalmisteita suositellaan alle kouluikäisille vain 150 g viikossa.

Luomutuotteissa nitraatin saannille on pienempi riski. Luomuliiton asiantuntija Mikko Rahtola kertoo, että luomutuotannon säännöt rajoittavat nitraatin käyttöä jalosteissa. Kasviksissakin luomutuotteiden nitraattipitoisuudet ovat olleet viljelytavasta johtuen merkittävästi tavanomaisia tuotteita alhaisempia. Kosteissa lihavalmisteissa nitraatin tai nitriitin käyttö on nähty Suomessa välttämättömänä tuoteturvallisuuden ja tuotteiden säilymisen vuoksi, mutta luomussa käyttömäärä on esimerkiksi lihavalmisteissa rajoitettu 80 mg/kg, kun tavanomaisen tuotteen käyttömäärä voi olla 150 mg/kg.

Salaatti on ollut yksi nitraattipitoisimpia kasviksia ja siinä tavanomaisen salaatin pitoisuudet ovat olleet lähellä luvattua maksimia jo pitkään. Ongelma liittyy erityisesti pimeään vuodenaikaan, jolloin kasvustoon annettu lannoitus ei valon puutteen vuoksi jalostu kasvissa eteenpäin, vaan osa jää nitraattina solunesteeseen. Jo vuosia sitten havaittiin, että luomuruukkusalaatin nitraattipitoisuudet olivat vain noin 1-5 % tavanomaisiin salaatteihin verrattuna. Jos tavanomaisen salaatin nitraattipitoisuus on keskimääräinen 3000 mg/kg, saa 60 kiloinen ihminen syödä salaattia turvallisesti 75 g päivässä. Luomusalaatilla sallittu määrä salaattia olisi ainakin kaksikymmenkertainen.

Nitraatin osalta luomuviljelyn edut tulevat näkyviin koko laajuudessaan, Rahtola toteaa. Eloperäinen lannoitus vaikuttaa kasvisten nitraattimääriin alentavasti, luomujalosteissa nitraatin käyttömäärät ovat selvästi tavanomaista pienemmät ja myös pohjavedet pysyvät puhtaampina, kun väkilannoitetypen käytöstä viljelyssä luovutaan.
Lisätietoja: , puh. 040 5734 791

http://www.ikaalistenluomu.fi/UserFiles/2cf6d1ea-4ae0-459b-8a90-1b83a920350a/Web/Nitraatti-info.pdf
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/julkaisut/?a=view&productId=367