Tiedotteet

Luomutuotannon rahoitus turvattava CAP uudistuksessa

Arvoisa pääministeri Jyrki Katainen,

Luomuliitto toivoo teidän huomioivan luonnonmukaisen maatalouden rahoituksen turvaamisen EU huippukokouksessa 7. ja 8.2 Brysselissä.
Toivomme teidän pitävän kiinni hallituksen tavoitteista luonnonmukaisen maatalouden edistämisestä ja torjuvan 2. pilariin esitetyt budjetti leikkaukset monivuotisessa taloudellisessa viitekehyksessä 2014-2020. Toivomme myös, että luomun erityispiirteet huomioidaan komission alkuperäisen esityksen mukaisesti viherryttämisvaatimuksissa ja Suomen pitävän kiinni siitä ettei 1. pilarin viherryttämistä heikennettäisi.

Vuoden 2013 jälkeisen CAPin on vietävä maataloutta kestävämpään suuntaan ja mahdollistettava maaseutualueiden kehittyminen. Siksi seuraavan EU-budjetin tulee varmistaa vahva rahoitus maaseudun kehittämiselle ja antaa pohja perusteelliselle suorien tukien viherryttämiselle. Tarvitaan selkeä maatalouspolitiikan muutos, jotta voidaan taistella ilmastonmuutosta vastaa, edistää luonnonvarojen järkevää käyttöä ja vastata maaseudun autioitumiseen. Me vaadimme politiikkaa, joka voi parantaa ympäristökäytäntöjä ja maaseutualueiden elinvoimaisuutta. EU:n veronmaksajat hyväksyvät vahvan maatalousbudjetin vain, jos se täyttää nämä vaatimukset.

EU-johtajien tulee torjua ehdotukset joita jotkut jäsenmaat ovat tehneet miellyttääkseen pientä joukkoa toimijoita. Ehdotetut vain 3.0%:n leikkaukset 1. pilarin korvauksiin, mutta 9,3%:n leikkaukset 2. pilarin korvauksiiin vesittävät tavoitteita kehittää maataloutta ekologisempaan suuntaan. 1. pilarin maksut ovat perinteisesti johtaneet maatalouden intensifikaatioon, mikä hyödyttää lähinnä suurtilallisia ja agribisnestä. Tämä on ollut tuhoisaa ympäristöllemme ja vaikuttanut kielteisesti maaseutujen talouteen. Esimerkiksi vuosina 2000-2009 EU menetti 3,7 miljoonaa maatalouden työpaikkaa, neljänneksen sektorin aktiivisesta työvoimasta. Peräkkäiset reformit 1990-luvun puolenvälin jälkeen toivat 2. pilarin alla maaseudunkehittämistoimia. Ne toimenpiteet tarjoavat kohdennetumman lähestymisen ympäristökysymyksiin ja sosiaaliseen sekä taloudelliseen kehitykseen. 2. pilarin toimenpiteet ovat parhaita edistämään toimivaa ja kestävää maaseututaloutta. Toimenpiteet rakentuvat suorien tukien viherryttämiselle.

Viimeisessä budjettikierroksessa Teidän täytyy varmistaa, että seuraava CAP-budjetti nostaa etusijalle korkealaatuisen ruoan tuotannon, paremmat ympäristöratkaisut ja työpaikkojen luomisen, jotta EU:n maatalous ja ruoka voi saavuttaa paremman kestävyyden vuoteen 2020 mennessä.

Luomuliiton puolesta
Jukka Lassila
puheenjohtaja