Tiedotteet

Luomutuotannon kasvu ehkäisee ravinnevalumia

Luomutuotannossa ehkäistään ravinnevalumia. Mitä suurempi osa Suomen peltoalasta on luomutuotannossa, sitä enemmän hyödytään luomun yhteiskunnallisista eduista. Nykyisen maatalouden ympäristötukijärjestelmän aikana valumat vesistöihin ovat lisääntyneet.

– Luomuliitto vaatii ympäristötukien kohdentamista vastaamaan paremmin ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Tavoitteita edesauttaisi ympäristötukijärjestelmän yksinkertaistaminen ja luomutukien merkittävä kehittäminen uudella 2014 alkavalla ohjelmakaudella. Luomutuotannon edistäminen on parhaita toimenpiteitä, joilla voidaan vastata maatalouden ympäristönsuojelullisiin haasteisiin, toteaa Luomuliiton varapuheenjohtaja Jukka Lassila.

Helsingin yliopiston tutkijat Jussi Lankoski ja Markku Ollikainen kritisoivat nykyistä ympäristötukea tehottomaksi. Esimerkiksi tavanomaisen nurmirehun tuotannon kasvu on lisännyt typpipäästöjä. Luomutuotannossa nurmituotannon avulla päinvastoin sidotaan typpeä ilmasta ja ravinnevalumat ovat pienet. Apilapitoisen luomurehun on myös todettu tuottavan maitohappokoostumukseltaan terveellisempää maitoa.

Luomutuotannon vesistöystävällisinä menetelminä ovat muun muassa orgaanisten ravinteiden hallittu käyttö, suuri kasvipeitteisyyden osuus ja pellon rakenteesta huolehtiminen esimerkiksi viljelykierrolla. Luomutuottajat testaavat myös muun muassa uusien alus- ja kerääjäkasvien käyttöä.

– Luomuliitto esittää ympäristöstrategiassaan, että tukipolitiikkaa täytyy kehittää niin, että se edistää monipuolista tuotantoa ja hyvää pellon kasvukunnon hoitoa. Tulotuki on ongelmallinen, kuten professori Ollikainen toteaa. Viljelijälle pitäisi ennemmin maksaa korvaus hyvästä työstä – se motivoi ja on ympäristön kannalta järkevää, pohtii Lassila.

Luomuala kasvoi viime vuonna 7,5 prosenttiin Suomen peltoalasta. Kasvua edistää se, että viljelijät ovat yhä ympäristötietoisempia, luomutuotannon kannattavuus on jonkin verran tavanomaista tuotantoa parempi ja tuotteiden kysyntä on selkeässä kasvussa.

Maabrändityöryhmän esityksessä toivottiin puolet tuotannosta olevan luomua vuoteen 2030 mennessä. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan tukijärjestelmän, neuvonnan sekä tutkimuksen kehittämistä. Nyt luomutuet ovat Suomessa alhaisemmat kuin esimerkiksi Liettuassa.

Lisätietoja:
Jukka Lassila, varapuheenjohtaja, puh. 050 5290 482
Elisa Niemi, toiminnanjohtaja, puh. 0400 534 003

Luomuliiton ympäristöstrategia: www.luomuliitto.fi/ymparistostrategia