Tiedotteet

Luomusiemenen saatavuus ja tulevaisuus

Tuottajaorganisaatiot voisivat olla yksi hyvä ja tehokas keino nostaa luomusiementuotannon määrää, luoda kannattavampia toimintamuotoja tilojen väliseen yhteistyöhön sekä vähentää yksittäisten tilojen riskejä erikoistuotannossa ja markkinoinnissa.

Luomun tulevaisuuden ja uskottavuuden kannalta olisi oleellista saada luomusiementuotanto toimimaan ja tuottamaan sellaisia siemeniä, jotka tuottavat luomussa lisäarvoa niin sadossa kuin laadussa. Nykyisistä markkinoilla olevista lajikkeista suurin osa on jalostettu nimenomaan teolliskemialliseen viljelyyn. Onneksi näistäkin löytyy luomuun sopivia lajikkeita.

Jalostuksen ja luomusiementuotannon kannalta sopivien lajikkeiden tuottaminen ja lisääminen ovat erittäin tärkeässä asemassa suomalaisten luomutuotteiden markkinoinnin ja uskottavuuden kannalta.

Tulevaisuuden haasteita

Luomuun on siirtynyt viime vuosina uusia yrittäjiä ja luomupinta-ala on kasvanut. Ongelma luomusiemenpuolella vain lisääntyy, sillä luomusiementuotanto ei kasva samassa suhteessa. Lisäksi muutamat hankalat kasvukaudet ovat verottaneet myös siementuotantoa, joten olemme hyvin huonossa tilanteessa luomusiemenen saatavuuden suhteen. Tämän lisäksi luomusiementä viedään maastamme jossain määrin muihin Pohjoismaihin, mikä heikentää omavaraisuutta entisestään.

Tulevaisuus tuo esiin lisää haasteita, kun luomusiemenen käyttövaatimus kovenee. Tulevaisuudessa siintää jo aika, jossa luomutilat voivat käyttää ainoastaan luomusiementä. Tulevaisuudessa kaikki luvat tavanomaisen siemenen käyttöön loppuvat ja esimerkiksi SV1-lohkolta kerättyä satoa ei pysty käyttämään luomusiementuotantoon. Myös SV2-tuotteille näyttäisi tulevan käyttörajoituksia. Tähän tulisikin luomutilojen herätä jo nyt ja nähdä luomusiementuotanto yhtenä mahdollisuutena tilan toiminnassa ja viljelykierrossa.

Suomen tilanne

Luomuviljan hyvä markkinatilanne Suomessa on hieno juttu, mutta jarruttaa kiinnostusta luomusiemenen tuotantoon.

Pohjois-Pohjanmaalla Maasta Markkinoille -hankeessa Alisa Bragge suoritti haastattelun alan toimijoille. Yleisimmäksi ongelmaksi nousi erien pienet määrät. Siten myös lajikevalikoima koettiin heikoksi, koska kaikkia pieniä eriä ei kannata sertifioida siemeneksi.

Haastattelussa nousi esiin myös siementen laatu ja laadun suuri vaihtelu erien välillä. Lisäksi kaikkia hyviksi koettuja lajikkeita ei ole saatavissa luomuna kaikkina vuosina. Tänäkin vuonna näyttää siltä, että ainakin Etelä-Pohjanmaalle hyvin soveltuvaa Meeri-kauraa ei ole saatavana luomussa tai erät ovat hyvin pieniä.

Mahdollisia korvaavia tuotteita on hyvin rajallisesti saatavilla luomuna, tai ne eivät sovellu alueelle riittävän hyvin. Tällä hetkellä ainoastaan kaurasta, timoteistä ja puna-apilasta riittää runsaammin erilaisia vaihtoehtoja valittavaksi.

Tuottajaorganisaatioissa mahdollisuus

Tuottajaorganisaatiot ovat yksi mahdollisuus kehittää luomusiementoimintaa. Tuottajaorganisaatioon sitoutuu viljelijöitä tuottamaan luomusiementä. Tuottajaorganisaatiot mahdollistavat isompien erien yhteismarkkinoinnin sekä markkinoiden tehokkaan kilpailuttamisen. Tuottajaorganisaatiot voivat hakea investointitukia ja hankkeita toimintansa tueksi sekä luoda vaikkapa mahdollisuuksia lajiketestaukselle.

Nämä tekijät jakavat riskejä ja mahdollistavat lisäarvon saamisen myös pienemmille tuote-erille. Tämä lisäisi luomusiemenen saatavuutta markkinoilla, ja useamman tilan kohdalla tulisi myös viljelykiertoon uusia mahdollisuuksia erikoisempien kasvien siementuotannon osalta ja sen mukana uusia taloudellisia mahdollisuuksia.

Erkki Vihonen
Kirjoittaja on Luomuliiton kasvintuotannon asiantuntija.

Artikkeli on kirjoitettu osana Luomuliiton tuottajaorganisaatiohanketta, jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö.