Tiedotteet

Luomusektori vaatii komissiolta uusien geenitekniikan menetelmien luokittelua geenimuunteluksi

Luomun kattojärjestö IFOAM EU on julkaissut kannanoton uusista geenitekniikan menetelmistä. EU komission odotetaan esittävän juridisen kantansa asiaan maaliskuuhun mennessä.

IFOAM EU kertoo tiedotteessaan tänään, että eurooppalainen luomusektori ei näe juridisia tai teknisiä syitä sille, että uudet jalostustekniikat eivät tarvitsisi samaa riskinarviointia ja samoja juridia vaatimuksia, joita geenimuunneltuihin organismeihin (GMO) vaaditaan. Luomusektori varoittaa vakavista taloudellisista seurauksista, jos komissio päästää nämä tekniikat vähemmällä sääntelyllä.

– Uusilla tekniikoilla on samat riskit kuin nykyisillä GMO:illa eikä niitä tulisi päästää ympäristöön ja vielä vähemmän niille tulisi myöntää poikkeusta riskinarvioinnista ja jäljitettävyysvaatimuksista, varoittaa IFOAM EU:n puheenjohtaja Christopher Stopes.

– Yritykset päästää uudet tekniikat helpommin läpi riskinarvioinnista, jäljitettävyydestä tai tuotemerkintävaatimuksista, aiheuttaisivat kaaosta ruoka-, rehu- ja siemenmarkkinoilla. Se kostautuisi, kuten yritys ottaa käyttöön GMO:t Euroopassa 20 vuotta sitten, lisää IFOAM EU:n varapresidentti Thomas Fertl.

– Komissio voisi antaa kuluttajien ja markkinoiden päättää, mutta oikeus valita toteutuu vain, jos jäljitys- ja tuotemerkintäjärjestelmä toimivat, jatkaa Fertl.

– Tarvitsemme kasvinjalostussektorille innovaatioita ja maatalouteen uusia lähestymistapoja, jotka hyödyntävät mahdollisimman tehokkaasti kasvien geneettiset resurssit. Mutta innovaatioiden ei tarvitse nojata geenitekniikkaan, joka voi johtaa arvaamattomiin sivuvaikutuksiin ja joista hyötyvät lähinnä niitä markkinoivat yritykset, toteaa IFOAM EU:n politiikkajohtaja Eric Gall.

Niin kutsutut “uudet kasvinjalostustekniikat”, joita käsitellään kannanotossa (mm. cisgenesis ja CRISPR/Cas), vaikuttavat solunsisäisellä ja geneettisellä tasolla. Siksi IFOAM EU tulkitsee, että niitä ei tulisi käyttää luomutuotannossa. Jos uudet jalostustekniikat jätetään GMO-säädöksien ulkopuolella, vaarantuisi jalostajien, viljelijöiden ja kuluttajien valinnanvapaus.

Jos jotkin näistä uusista jalostustekniikoista jätetään säädöksien ulkopuolelle, luomusektori joutuisi tilanteeseen, jossa luomussa kielletyillä geenimuuntelutekniikoilla tuotetut organismit voitaisi päästää ympäristöön ja ruokaketjuun ilman jäljitettävyys ja merkintävaatimuksia.

Katso IFOAM EU:n kannanotto

Kuva: Marjo Koivumäki

Kuva: Marjo Koivumäki

Taustaa

Luomutuotteet ovat aina GMO-vapaita. Luomumerkintä takaa myös sen, että tuotannossa ei ole käytetty geenimuunneltuja organismeja – esim. GMO-rehua, jonka käyttöä tavanomaisissa tuotteissa ei tarvitse merkitä pakkauksiin, vaikka muuntogeenien on tutkimuksissa havaittu siirtyvän eläimiin.