Tiedotteet

Lausunto: Luomumaidon D-vitaminoinnista

Luomuliitto pitää tärkeänä, että luomumaitoa saataisiin laajempaan tarjontaan kouluruokailuissa. Luomumaidon D-vitaminoimattomuutta on pidetty yhtenä esteenä sen käytön lisääntymiselle kouluruokailuissa.

Luomuliitto ei näe maidon D-vitaminoimattomuutta ensisijaisena ravitsemuksellisena ongelmana, sillä riittävä D-vitamiinin saanti on mahdollista taata myös muilla keinoin. Tämän johdosta Luomuliitto esittää, että luomumaidon käyttöä joukkoruokailuissa tulisi edistää kansallisessa päätäntävallassa olevin keinoin, eikä sen johdosta tulisi muuttaa EU-lainsäädäntöä.

Luomuliitto näkee ensisijaisena vaihtoehtona, että luomumaidon käyttömahdollisuuksista ja D-vitamiinin vaihtoehtoisista saantilähteistä tiedotetaan laajasti Maa- ja metsätalousministeriön ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan toimesta.

Jos tiedottamisella ei saavuteta riittäviä tuloksia luomumaidon käytön edistämiseksi joukkoruokailuissa, Luomuliitto pitää mahdollisena toimenpiteenä säätää D-vitaminointi pakolliseksi homogenoidun rasvattoman maidon osalta kansallisella lainsäädännöllä.

Luomuliiton puolesta,
Jukka Lassila

Puheenjohtaja