Tiedotteet

Luomuliitto vaatii suoramyynnin mahdollistamista

Valtioneuvosto hyväksyi 8.12. asetuksen elintarvikevalvonnan kansallisista järjestelyistä. Tuleva asetus ei ole tuomassa helpotuksia elintarvikkeiden pienimuotoiselle jatkojalostukselle ja myynnille.

– Luomuliitto ja MTK:n luomuvaliokunta vaativat asetuksen uutta käsittelyä ja parempaa valmistelua, toteavat Luomuliiton edunvalvontavastaava Jukka Lassila ja MTK:n luomuvaliokunnan puheenjohtaja Arto Hanelius.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu parantamaan pienimuotoisen elintarvikejalostuksen ja myynnin toimintaedellytyksiä lainsäädännöllisin keinoin. Nyt suunnitellut uudistukset vesittävät hallitusohjelmassa esitetyt tavoitteet luomu- ja lähiruoan tuotannon kääntämisestä vahvaan nousuun, toteaa Lassila.

Elintarvikelainsäädäntöuudistuksen keskeisenä tavoitteena oli keventää pienten toimijoiden hallinnollista taakkaa mm. helpottamalla Euroopan unionin hygienialainsäädännön mahdollistamia kansallisia säädöksiä paikallisen ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisen toiminnan osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten soveltamisalaan ei kuulu alkutuotannon tuotteiden toimittaminen pieninä määrinä tuottajan toimesta suoraan lopulliselle kuluttajalle tai paikallisille vähittäisliikkeille, vaan asetus antaa mahdollisuuden ohjata toimintaa kansallisin säädöksin.

– Kansallisesta elintarvikelainsäädännöstä ei saa tulla lähiruoantuotannon kehittymisen este, alleviivaa Lassila.

Tinkimaidolle on paljon kysyntää, mutta ehdotettu asetus vaatii laitoshyväksyntää yli 2500 litran myynnille. Tämä ei kannusta myynnin lisäämiseen. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa raakamaidon riskiarviointi on vasta meneillään.

Nyt ehdotetussa asetuksesta ulkopuolelle on rajattu kokonaan lihatuotteet – kotieläintuotteista maidon lisäksi on sallittua vain kananmunien suoramyynti (10 000kg/v). Jäädytettyä ternimaitoa (max. 2500 l) ja kasvikunnantuotteita (max.10 000 kg) lukuun ottamatta alkutuotannon tuotteiden toimittaminen maatilalta suoraan vähittäismyyntiin on ehdotetun asetuksen mukaan kiellettyä ilman elintarvikehuoneistohyväksyntää, joka tarkoittaa tuottajalle byrokratiaa ja investointeja.

Luomuliitto vaatii, että maatilalta suoraan kuluttajalle myymiseen ei aseteta raja-arvoja määrille, koska toiminta on joka tapauksessa pienimuotoista ja vähäriskistä. Myös lihan myynti suoraan maatilalta täytyy olla mahdollista.

– Jos teurastamolta tulee lihatuote vakuumipakkauksessa ja maatila vain myy sen esimerkiksi pakasteena, ei toimintaa tulisi pitää riskialttiina, kuvaa Lassila.

Lisätietoja:

Jukka Lassila, , puh. 050 529 0482