Tiedotteet

Luomuliitto vaatii hallitusohjelmaan luomualan kehittämisohjelmaa

Seuraavaan hallitusohjelmaan tulee sisällyttää luomualan kehittämisohjelma, vaatii Luomuliitto.

– Luomualan tutkimusstrategian, koulutuksen ja neuvonnan kehittämiseen tulee varata riittävät resurssit, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jaakko Nuutila.

Luomuliiton tavoitteena on, että vähintään puolet suomalaisesta maataloustuotannosta on luomua vuoteen 2030 mennessä. Suomen Maabrändi-raportissa on sama tavoite.

Myös Suomen hallituksen Huomisen ruoka -strategiassa luomu on noussut selkeästi esille: luvataan varmistaa luomutuotteiden tarjonnan monipuolisuus sekä vähittäiskauppaan että ammattikeittiöille samoin
kuin edistää luomutuotteiden ketjuyhteistyötä sekä jalostusasteen nostoa ja viennin kehittämistä.

– Hallitus kirjasi strategiassaan haluavansa luomua myös julkisiin elintarvikehankintoihin. Luomuliitto vaatii, että luomuhankintojen kasvattamiseen luodaan kannustejärjestelmä, kertoo Nuutila.

Sirkka-Liisa Anttila on luvannut lisää hankerahoitusta luomualalle, kun se järjestäytyy paremmin. Järjestäytymisestä tiedotetaan kevään aikana. Luomuliitto vaatii järjestäytymiseen käynnistysvaiheen tukea. Tavoitteena on lisätä elintarvikeketjuyhteistyötä, kuluttajien valinnan mahdollisuuksia sekä tietoa luomuruoasta ja sen saatavuudesta.

Lisätiedot:

Jaakko Nuutila, Hallituksen puheenjohtaja,
, puh. 045 6504 970

Mikko Rahtola, Luomuasiantuntija,
, puh. 040 573 4791

www.luomuliitto.fi