Tiedotteet

Luomuliitto tyrmistynyt saksalaismaidon tuonti-innosta

Saksalaisen luomumaidon saapuminen S-ryhmän hyllyille ja perustelut sen tuonnille tyrmistyttävät Luomuliittoa. Selitykset maitopulasta ja kuluttajien vaatimuksista halpoihin, pitkään säilyviin maitotuotteisiin eivät vakuuta.

Samanaikaisesti esitetyt väittämät kotimaisen luomumaidon saatavuus ongelmista ja kuluttajien asettamasta paineesta halvempiin tuotteisiin vaikuttaa paradoksaaliselta.

– Kyllähän se luomumaito hyllyihin jäisi, jos sen hinta on liian korkea, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

– Meille kantautuneet kuluttajien äänet ovat kertoneet kuluttajien valmiudesta maksaa jatkossakin lisähintaa kotimaisista luomutuotteista, kunhan tuottajat vaan saisivat siitä osansa. Pitkän säilyvyyden sijaan vaatimukset mahdollisimman vähäisestä maidon prosessoinnista ovat meille tutumpia, jatkaa Lassila.

Esitettyjen selitysten taakse piiloutuukin todellinen tarkoitus: luomutuotteiden hintojen polkeminen Suomessa, epäilee Luomuliitto.

Luomusektorilla on pyritty viime aikoina rakentamaan vastuullista arvoketjua koko tuotantoketjun välille kotimaisen luomutuotannon kehittämiseksi.

– Tuottajat ovat sitoutuneet luomun lisäämisen tavoitteisiin. Tätä todistaa tänä vuonna luomuun hakeutuneiden kotieläintilojen ennätyssuuri määrä. Nyt tarvitaan myös ketjun muilta osilta yhtä vahvaa sitoutuneisuutta, esittää maidontuottaja ja Luomuliiton varapuheenjohtaja Pekka Välinen.

– Tuottajien luottamus ketjun yläpään toimijoiden tarkoitusperiin alkaa vääjäämättä rakoilemaan saksalaismaidon tuonnin kaltaisten tapausten johdosta. Jos ketjun sisällä ei sitouduta yhteisiin tavoitteisiin kotimaisen luomutuotannon edistämiseksi, voi koko kehitystyö vesittyä, jatkaa Välinen.

Tilanne pistää myös kuluttajien uskon kauppaan koetukselle – yhtälö on epäilyttävä: Neljännes Saksan luomumaidonkulutuksesta katetaan tuonnilla ja tuottajahinnat eivät kovinkaan paljoa poikkea Suomen tasosta. Miksi Saksa sitten vie maitoa? Eikö Suomeen myyty maito olekaan alun perin saksalaista? Kuinka monta rahtikilometriä se on meille saapuessaan kulkenut?

Luomuliitto toivoo nyt näiden asioiden valossa kaupalta harkintakykyä, jotta tuottajien ja kuluttajien luottamus kauppaan saadaan säilytettyä.

Lisätietoja:
Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 050 529 0482
Pekka Välinen, maidontuottaja Vaala, puh. 0400 299 254