Tiedotteet

Luomuliitto: Tuet eivät saa pakottaa liian intensiiviseen tuotantoon

Luomuliitto-kuvakokoelma, Lassilan tila 28.8.2012Maaseudun kehittämisohjelman on määrä tulla torstaina 13.3. valtioneuvoston käsittelyyn. Luomuliitto on huolissaan esitysluonnoksessa ehdotettujen toimenpide ehtojen pakottavan liian intensiiviseen kotieläintuotantoon ja varoittaa hallitusta hyväksymästä ehdotusta sellaisenaan. Ehdotuksessa kotieläintilan statukseen edellytetään LFA-korvauksessa 0,35 ey/ha ja luomukorvauksessa 0,3 ey/ha.

– Oman tilan rehun riittävyys on nykyiselläänkin joinain vuosina hankalaa. Jos eläin tiheyttä tästä vielä vaaditaan nostettavaksi, tulee rehun omavaraisuusvaatimuksen täyttäminen monilla tiloilla mahdottomaksi, toteaa kainuulainen luomumaidontuottaja ja luomuliiton hallituksen jäsen Pekka Välinen.

Uuden ohjelmakauden tavoitteena on ollut ohjata maataloutta ympäristöystävällisempään tuotantoon. Maataloutemme suurimpia haasteita ympäristön kannalta on kotieläntalouden ja kasvintuotannon erkaantuminen, mikä estää ravinteiden tehokkaan kierrättämisen. Tämän aiheuttama tuotantopanosriippuvaisuus lisää merkittävästi ruoantuotantoon käytettävän energian tarvetta ja sen aiheuttamia ilmastopäästöjä.

– Tämän kaltaisen kehityksen vauhdittaminen on potku vasten kasvoja EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa asetettuihin kestävämmän tuotannon tavoitteisiin, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Luomuliitto toivoisi maatalouspolitiikan mahdollistavan monipuolisen resurssitehokkaan maataloustuotannon kehityksen, jossa kotieläintuotantoa olisi mahdollista harjoittaa myös pienemmällä eläinmäärällä jolloin samalta tilalta voisi tulla myyntiin sekä eläin- että kasviperäisiä tuotteita.

– Luomutuotannossa tähän asti voimassa ollut malli, jossa kotieläintukea maksetaan niille hehtaareille, joilla eläintiheys täyttyy on osoittautunut toimivaksi ja tätä mallia olisi syytä jatkaa myös tulevalla ohjelmakaudella, toteaa Lassila.

Luomuliitto on toimittanut näkemyksensä maaseudun kehittämisohjelmasta ministereille. Kommentit nähtävissä myös Luomuliiton nettisivuilta.

Lisätietoja:
Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 050 529 0482
Pekka Välinen, Luomuliiton hallituksen jäsen, puh. 0400 299 254

Luomuliiton kommentit Maaseudun kehittämisohjelman III luonnokseen.

Kuva: Marjo Koivumäki