Tiedotteet

Luomuliitto toivoo Suomen gmo-kantoihin johdonmukaisuutta

Luomuliitto perää hallitukselta suoraselkäisyyttä, jotta hallitusohjelmaankin kirjatut tavoitteet EU-jäsenmaiden oikeudesta kieltää gm-viljely alueellaan toteutuisivat. Vuodesta 2010 asti pöydällä ollutta gmo-kieltoehdotusta käsitellään jälleen EU:n ympäristöneuvoston kokouksessa torstaina 13. maaliskuuta.

– Eurooppalaisen ruoantuotannon kehittämisen painopisteeksi uudella maataloustukien ohjelmakaudella on otettu luomu ja kestävät tuotantomenetelmät. Näiden tavoitteiden saavuttaminen tulisi turvata gmo-vapaudella, sillä viljelyyn tullessaan gmo-lajikkeiden sekoittumista tavanomaiseen ja luomuun on käytännössä mahdotonta estää, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

– Suomen kaksijakoiseen kantaan, jossa kotimaassa ministerit puhuvat mielellään gmo-vapaudesta, mutta EU-päätöksenteossa hallitus on tukemassa gmo-lajikkeiden viljelyyn saattamista, vaaditaan nyt ryhdistäytymistä, jatkaa Lassila.

Tämän hetken pelkona on, että neuvoston päätös hyväksyä Pioneer 1507 -maissi viljelyyn EU:ssa avaa tien muidenkin gmo-lajikkeiden viljelyyn hyväksymiselle. Tämän johdosta alueelliset rajoitteet gm-lajikkeiden viljelylle tulisi saada pikaisesti voimaan.

Luomuliitto pitää tärkeänä, että gm-lajikkeiden viljelykiellon sallima lainsäädäntö tulee voimaan riittävän kattavana ja selkeänä. Säädösten tulee mahdollistaa gmo-viljelyn kielto kokonaisvaltaisesti, eikä vain jonkun tietyn lajikkeen osalta. Laki ei saa myöskään antaa mahdollisuutta gm-yhtiöiden kanssa tehtäville harkinnanvaraisille sopimuksille gm-viljelyn sallimiseksi.

Alueittainen gmo-viljelykiellon salliminen ei saisi myöskään vaikuttaa helpottavasti gm-lajikkeiden hyväksymismenettelyyn EU:ssa. Tälläkin hetkellä gmo-lajikkeiden turvallisuusarviot perustuvat varsin löyhään ja puutteelliseen menettelyyn, jonka myös EFSA myöntää hyväksymisarvioissaan. Tämän johdosta myös EU-Parlamentti ei ole tukenut gmo-lajikkeiden hyväksymistä viljelyyn.

Pakkausmerkinnät pitää saada kuntoon

Kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi tulisi saada voimaan myös gmo-pakkausmerkintöjä edellyttävät säädökset, jos tuotteen valmistuksessa esimerkiksi rehuissa on käytetty gmo-ainesosia. Tällä hetkellä tätä velvoitetta ei ole ja pakkauksissa ilmoitetaan gmo:sta vain jos lopputuote sisältää yli 0,9 % gmo-ainesosia.

Kuluttajan mahdollisuudet tietää tavanomaisen tuotteen gmo-vapaudesta raaka-aineiden osalta rajoittuvat vapaaehtoisiin merkintöihin, mutta esimerkiksi siipikarjatuotteiden osalta gmo-vapaa merkinnätkin ovat kiellettyjä. Kananmunien ja siipikarjanlihan osalta kuluttajan ainoa mahdollisuus varmistua gmo-vapaudesta on luomutuotteen valinta.

Lisätietoja:
Jukka Lassila, Luomuliiton puheenjohtaja, puh. 050 529 0482

Seuraavassa Luomulehdessä lisää gmo-aiheesta.

Luomuliiton ympäristöstrategia