Tiedotteet

Luomuliitto: Suomen pidettävä kiinni GMO-vapaudesta

EU:n ympäristöneuvostossa käsitellään 9.3.2012 jäsenvaltioiden oikeutta kieltää geenimuunneltujen kasvien viljely alueellaan. Puheenjohtajamaa Tanska on ilmoittanut pyrkivänsä ympäristöneuvostossa poliittiseen yhteisymmärrykseen. Gm-kasvien kielto ympäristöperustein on jakanut jäsenmaiden mielipiteitä ja puheenjohtajamaa Tanska on tehnyt kompromissiesityksen, joka estäisi käytännössä gm-viljelyn kieltämisen.

Puheenjohtajamaa Tanskan kompromissiehdotuksen mukaan jäsenvaltion on lähetettävä luonnosesitys kielto- ja rajoitustoimenpiteistä komissiolle kolme kuukautta ennen niiden toimeenpanoa. Tänä aikana jäsenvaltio ei saa toteuttaa kielto- ja rajoitustoimenpiteitä. Komissiolta saatujen kommenttien jälkeen toimet voidaan joko toteuttaa sellaisenaan tai niitä voidaan muokata saatujen kommenttien pohjalta.

Tanskan ehdottama menettely tarkoittaisi käytännössä GMO-vapauden romuttamista, sillä jokaisesta gm-kasvilajikkeesta olisi neuvoteltava erikseen ja näiden kasvien viljely olisi sallittua rajoituksen käsittelyprosessin ajan.

GMO-kasvien leviämistä luontoon sekä luomu- ja tavanomaisille viljelmille on mahdotonta estää niiden viljelyn alettua. Tämä on todettu käytännön tasolla esimerkiksi Espanjassa, jossa GMO- vapaan maissin viljely on jo mahdotonta. Myös gm-kasvien jalostaja Bayer on myöntänyt, ettei ole mitään keinoa pysäyttää gm-kasvien leviämistä hallitsematonta leviämistä. Vuonna 2006 yli 30 prosenttia kaikesta USA:n riisistä saastui viljelyyn hyväksymättömistä gm-lajikkeista, jotka olivat levinneet Bayerin viljelykoepelloilta.

Luomuliitto on huolissaan valtioneuvoston viimeisistä linjauksista, jonka mukaan se on ratkaisuun pääsemiseksi valmis joustamaan mahdollisuudesta kieltää kaikkien gm-kasvien viljely. GMO-kasvien viljelyn salliminen olisi erittäin tuhoisaa Suomen maatalouden kannalta.

Hallituksen on otettava aktiivinen rooli Suomen GMO-vapauden turvaamiseksi. Suomen tulee pitää tiukasti kiinni hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista jäsenvaltioiden oikeudesta kieltää gm-kasvien viljely alueellaan. Luomuliitto vetoaa ympäristöministeri Ville Niinistöön, että Suomi pysyy tavoitteessaan kieltää gm-kasvien viljely kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
, puh. 050 529 0482