Tiedotteet

Luomuliitto: Palkokasvivuodesta lähtölaukaus kohti valkuaisomavaraisuutta

Luomuliitto esittää kevätkokouksessaan YK:n kansainvälistä palkokasvien vuotta 2016 lähtölaukaukseksi suomalaisen valkuaistuotannon lisäämiselle kohti omavaraisuutta.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n johdolla vietettävä vuosi muistuttaa valkuaisainepitoisten palkokasvien merkityksestä ravitsemukselle ja maaperälle. Luomuliiton mukaan nyt on oikea aika jatkaa työtä valkuaisomavaraisuuden nostamiseksi 15 % tasolta kunnianhimoisesti korkeammalle.

Kevätkokous uskoo, että valkuaiskasvien tuonti voidaan korvata kotimaisella tuotannolla, jos tahtoa löytyy. Kysymys on niin kotieläintuotannon valkuaistarpeesta kuin lisääntyvästä kysynnästä palkokasveille ihmisravinnossa.

– Valkuaiskasvit ovat sekä kotieläintuotannossa että ihmisravinnossa yksi keskeisimpiä ruokapolitiikan kysymyksiä. Kun pelloillamme kasvaa lisää valkuaiskasveja, ruoan kotimaisuusaste nousee sekä tuontiriippuvuus ja lannoitustarve vähenevät, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Pauli Talvitie.

Luomuliiton mukaan valkuaisomavaraisuuden saavuttaminen vaatii valkuaiskasvien viljelyalan lisäämistä ja näin ollen pitkäjänteistä yhteistyötä viljelijöiden tukemisessa. Tarvitaan tukipolitiikan ja peltokasvipalkkioiden kehittämistä sekä tutkimuspanoksia kasvilajikkeiden satoisuuden ja viljelyvarmuuden luonnonmukaiselle kehittämiselle. Omavaraisuuden tavoittelun avaimet ovat siten niin viljelytekniikassa kuin tukipolitiikassa. Lisäksi tarvitaan lisää yhteistyötä viljelijöiden ja kotieläintuotannon välille.

Luomuliiton mukaan valkuaisomavaraisuus on myös yksi tärkeä vastaus kysymyksiin ruoan jäljitettävyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Typpeä sitovat palkokasvit parantavat maaperän kuntoa ja peltojen viljavuutta sekä vähentävät tarvetta kemiallisille lannoitteille tavanomaisessa tuotannossa.

– Yhä suurempi osa tuontirehusta on geenimuunneltua soijaa, jota voisimme hyvin korvata kotimaisella herneellä, härkäpavulla, makealupiineilla, rypsillä ja nurmipalkokasveilla. Kotimaisten palkokasvien viljely ja kulutus on lisäksi myös ympäristöteko, jolla vaikutetaan maan kuntoon ja ilmastoon, kertoo Luomuliiton varapuheenjohtaja ja valkuaiskasvien tuottaja Janne Rauhansuu.

Luomuliiton kevätkokous päätti lähtölaukauksena valkuaisomavaraisuuden lisäämiselle luovuttaa maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle toimenpide-ehdotuksia, joilla voidaan edetä kohti omavaraisuutta.
– Uskomme että valkuaisomavaraisuus on mahdollista saavuttaa ja tätä työtä Luomuliitto on mielellään aktiivisesti edistämässä, päättävät Rauhansuu ja Talvitie.

Lisätietoja:
Janne Rauhansuu, Luomuliiton varapuheenjohtaja, puh. puh. 0500 533 408
Pauli Talvitie, Luomuliiton puheenjohtaja, 044 550 1850


www.luomuliitto.fi

Palkokasvi seminaarin esitelmät