Tiedotteet

Luomuliitto kiinnostunut valvonnan järjestämisestä

– Luomuliitto valmistelee yksityisen tuottajaomisteisen valvontaorganisaation perustamista, kertoo Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Selvitysmies Sampsa Heinosen Maa- ja metsätalousministeriölle tekemässä raportissa luomuvalvonnan tulevaisuuden järjestelyistä päävaihtoehdoiksi esitetään valvonnan yksityistämistä tai myös alkutuotannon valvonnan siirtämistä kokonaan Eviraan. Nykyisessä luomuvalvonnassa suurimpia ongelmia on aiheuttanut toimijoiden epätasa-arvoinen kohtelu eri alueilla, toteaa selvitys.

Esimerkiksi luomutuotantoon siirtymistä harkitsevat tuottajat mainitsevat byrokratian olevan keskeinen haaste luomutuotannossa. Olisi tärkeää, että tuottajat kokisivat voivansa vaikuttaa valvontasysteemiin.

Valvonnan yksityistämisen suurimpina riskeinä nähdään valvontamaksujen karkaaminen korkeiksi ja valvonnan järjestäminen vain alueilla, joilla se on kustannustehokasta. Nämä ongelmat syntyvät, jos valvontayritykset maksimoivat tulostaan palvelun laadun kustannuksella. Ne voidaan ehkäistä järkevällä ohjauksella.

– Valvontaa yksityistettäessä vain tuottajavetoinen organisaatio pystyy takaamaan valvontamaksujen pysymisen kohtuullisina, toimijoiden tasavertaisen kohtelun ja valvonnan alueellisen kattavuuden, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

– Myös valvonnan kustannustehokkuutta on mahdollista parantaa yksityisessä mallissa hallintokuluja karsimalla, jatkaa Lassila

Yksityinen malli on käytössä 18 Euroopan unionin jäsenmaassa eikä se vaikuta järjestelmän luotettavuuteen. Tarkastuslaitosten toiminnan akreditoi ulkopuolinen toimielin. Markkinointikieltojen ja muiden seuraamuksien asettaminen pysyisi edelleen viranomaisen toimivallassa. Yksityisessä mallissa voitaisi myös tarjota lisäsertifiointina esimerkiksi muiden markkina-alueiden luomusertifikaatteja.

Tiloilla ostopalveluna teetettävä valvonta on nykyiselläänkin toimivaa ja kustannustehokasta, eikä tilakohtaiseen valvontatyöhön tulisi siltä osin isoa muutosta. Yksityisessä mallissa tarkastajat eivät voisi toimia enää neuvontatehtävissä, mikä voisi johtaa tarkastajien määrän pienenemiseen ja tarkastusten ajoittamiseen entistä enemmän koko vuoden ajalle. Tarkastajien koulutus on valvontaa järjestävän organisaation vastuulla, joten koulutukseen panostamalla voidaan parantaa toimijoiden tasavertaista kohtelua tarkastustilanteessa.

Lisätietoja:
Jukka Lassila, puh. 050 529 0482