Tiedotteet

Luomuliitto kannustaa ministeri Koskista taistelemaan luomun rahoituksen puolesta

Euroopan maatalousministeriöiden asiantuntijat keskustelevat parhaillaan komission virkamiesten kanssa ehdotuksesta, jolla alennettaisiin luomuviljelyn rahoitusta aiemmasta esityksestä 33 prosentilla.

– Haluamme kannustaa hallitusta jatkamaan luomun edistämiseksi tekemäänsä työtä ja ottavan luomun edistämistavoitteet huomioon myös kansainvälisissä neuvotteluissa, kertoo Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

Suomen hallitus on vahvasti sitoutunut luomutuotannon kehittämiseen mm. luomualan kehittämisohjelman keinoin.

– Tavoitteiden saavuttamiseksi luomun rahoitus tulisi ehdottomasti turvata. Vähennys ei ole mitenkään perusteltua ja se lähettää selvästi väärän viestin maanviljelijöille, joita halutaan kannustaa ympäristöystävälliseen tuotantoon.

Keskeisin päämäärä CAP-uudistuksessa oli lisätä maatalouden kestävää kehitystä ja luomutuotannon edistäminen nähtiin tässä olennaisessa osassa. Heikennys rahoitukseen olisi selvästi ristiriidassa päämäärän suhteen.

Luomutuotannon aseman tunnustaminen maatalouspolitiikan viherryttämisessä on ollut tärkeä luottamuksenosoitus viljelijöille, jotka haluavat harjoittaa kestävää tuotantoa. Luomun hyvien ympäristövaikutusten huomioiminen kokonaisvaltaisesti myös rahoituksessa edistäisi viljelijöiden siirtymistä luomuun.

EU:n luonnonmukaisen viljelyn säädökset kattavat laajemman kestävän kehityksen näkökulman kuin viherryttämisen kriteerit.

Lisätietoja:
Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila, puh. 050 529 0482