Tiedotteet

Luomuliitto: Eviran holhous uhkaa kuluttajan oikeuksia

Eviran ehdotus raakamaidon myynnin valvonnasta kieltäisi tilamaidon yhteisostot. Eviran ehdotus valvonnasta koskee tammikuussa voimaantulevan raakamaitoasetuksen tulkintaa ja toimeenpanoa. Luomuliiton mukaan asetus itsessään ei ole merkittävästi hankaloittamassa, muttei myöskään tuomassa luvattuja helpotuksia maidon suoramyyntiin. Nyt Evira on ohjeistuksellaan kieltämässä raakamaidon myynnin ruokapiireille ja tekemässä mahdottomaksi myös uusien kulutustapojen kehittymisen rajaamalle ne ohjeiden vastaisiksi.

– Luonnosvaiheessa oleva Eviran ohjeistus raakamaidon myynnin valvonnasta polkee jo kansalaisten perusoikeuksia päättää omista kulutustavoistaan, toteaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila.

– On käsittämätöntä, että jokaisen kuluttajan tulisi mennä itse tiloille jonottamaan omat maitonsa, eikä heillä olisi oikeutta viedä samalla maitohinkkiä naapurilleen. Raakamaidon hankkiminen Eviran ohjeistuksen mukaisesti tulisi olemaan huomattavasti rajoitetumpaa kuin alkoholin, jatkaa Lassila.

Raakamaidon myynnistä voidaan päättää kansallisesti ja Euroopassa on hyvinkin erilaisia käytäntöjä ja säätelyä sen toteuttamisesta. Maidonmyyntiautomaatit ovat yleistyneet monissa maissa samoin kuin kuluttajien tuotanto-osuuksien omistus kumppanuusmaatalouden yleistymisen myötä. Luomuliiton mukaan kiinnostus uusia kulutustapoja kohtaan on kasvanut myös Suomessa.

– Uskomme tuottajien ja kuluttajien vuorovaikutuksen tiivistymisen kautta saatavan uusia mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen. Nyt Evira on todellakin nähnyt vaivaa tukkiakseen kaikki mahdolliset toimintakeinot joiden avulla maidon suoramyynnistä voisi kasvaa taloudellisesti merkittävää toimintaa, toteaa Lassila.

Luomuliitossa pidetään tärkeänä raakamaidon myyntiin liittyvien riskien hallintaa, mutta siihen tulisi vaikuttaa huolellisen omavalvonnan ja kuluttajainformaation kautta. Raakamaidon kuluttajia voidaan pitää yleisesti ottaen valveutuneita, eivätkä he kaipaa oikeuksiaan rajoittavaa holhousta.

Luomuliitossa toivotaan, että ohjeistuksessa saataisiin järki käteen ja hallituksen tavoitteet parantaa pienimuotoisen elintarvikemyynnin edellytyksiä lainsäädännöllisin keinoin toteutuisivat.

Lisätietoja:
Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila, puh. 050 529 0482

Lausunto: Raakamaito ohjeistus

Kumppanuusmaatalous