Luomulehti

Luomulehti 5/2014

Luomulehti_5_2014_kansiTilaa nyt!

Nettilehti on tarkoitettu tilaajille ja lehteen tutustuville.

www.luomulehti.fi

Linkkejä:

s. 6 Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) luomuviljatyöryhmä

s. 7 Pro Ruokapiirit ry:n Facebook-sivut

s. 31 Järki-hankkeen Järki Lanta -sivut

s. 32 YmpäristöAgro -hankkeen luomusivut

s. 43 Luomuliiton kansainvälinen edunvalvonta

s. 57 Suomalaisten luomuhunajien antibakteerinen vaikutus

s. 34 Eri tapoja torjua ohdaketta luomussa -artikkelin viitteet

Heimer, A. 2009. Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk – möjligheter och begränsningar. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk, Karlstad. 88 s.

Lundkvist, A., Verwijst, T., Westlin, H., Carlsson, J., Svensson, T., 2011. Utvärdering av tistelskärare 2008-2010. Slutredovisning. SLU Ekoforsk, Uppsala. 29 s.

Bond, W., Davies, G., Turner, R., 2007. The biology and non-chemical control of Creeping Thistle (Cirsium arvense). HDRA, Coventry, Iso-Britannia. 30 s.

Lötjönen, T., Jalli, H., Vanhala, P., Kakriainen-Rouhiainen, S., Salonen, J., 2002. Kestorikkakasvit kevätviljantuotannon uhkana. Pelto-ohdake, peltovalvatti ja juolavehnä. Kirjallisuuskatsaus. Maa- ja elintarviketalous 9, 115 s. MTT, Jokioinen.

s. 50 Puna-apila-heinänurmien tuotto ja apilapitoisuudet -artikkelin viitteet ja koko teksti ruotsiksi

Halling MA, Hopkins A, Nissinen O, Paul C, Tuori M & Soeltner U (2001). Forage legumes – productivity and composition. Landbauforschung Völkenrode, Special Issue 234.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (2008). Agricultural Statistical Bulletin 1/2008. Helsinki. 23 s.
Riesinger P (2006). Grunder för ekologisk växtodling. Del IV: Växtodling och förädling av foder. Omakustanne. 174 s.
Riesinger P (2014a). Kehitetään luomua: Luomun satoa rajoittavia tekijöitä. Luomulehti 1, ss. 40-41.
Riesinger P (2014b). Kehitetään luomua: Typensidonta vaihtelevaa mutta runsasta! Luomulehti 2, ss. 12-14.
Riesinger P (2014c). Kehitetään luomua: Typpitasevertailu viherlannoituksessa ja rehukäytössä. Luomulehti 4, ss. 36-39.
Riesinger P & Herzon I (2008). Variability of herbage production in mixed leys as related to ley age and environmental conditions: a farm survey. Agricultural and Food Science, 17, ss. 394-412.