Luomulehti

Luomulehti 5/2018

Tilaa Luomulehti nyt!

Nettilehti on tarkoitettu tilaajille ja lehteen tutustuville. Se ilmestyy kaksi viikon paperilehden jälkeen.

www.luomulehti.fi

Lehdessä mainittuja viitteitä ja linkkejä:

s. 20: Vuoden 2018 aikana Luomuliitto on laatinut seuraavat lausunnot:

 • Hallituksen esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista
 • Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
 • Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
 • Lausunto kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmasta 2018–2022
 • Lausunto maataloustuotannon valvontaselvityksen kehittämisehdotuksista
 • Pohjoismaiden neuvostossa tehdylle jäsenehdotukselle kehittää Pohjoismaista Joutsenmerkkiä ruoalle, käsitöille ja muotoilulle
 • Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden lakien muuttaminen
 • Luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta
 • Luonnokset luomukeruutuotannon ja keruutuotteiden ostotoiminnan päivitetyiksi ohjeiksi
 • Luonnoksesta hallituksen esitykseksi siemenlaiksi sekä laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 • Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista

s. 22: Työkaluja ja lisäluettavaa renkaiden valintaan liittyen:

Laskurit maan tiivistymisen määrittämiseen:

Mattila T. ja Rajala J. Miten vältän maan haitallisen tiivistymisen maatalousrenkaiden avulla. 2018. Raportteja 175. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. Raportteja 175. 41 s. 2018

Linkkejä rengaskäsikirjoihin