Luomulehti

Luomulehti 4/2014

Luomulehti_4_2014)Tilaa nyt!

Nettilehti tilaajille ja lehteen tutustuville.

Artikkeleiden taustatietoja:

s. 10 Tutkimus pidennetystä lypsykaudesta

s. 43 Amerikan nurmirehuruokinnan yhdistys ja USDA:n nurmirehuruokinnan standardit

s. 49 Monipuolinen Grindstone Farm käyttää kiinnostavia kylmäjärjestelmiä

Viitteet s. 36 Typpitasevertailu viherlannoituksessa ja rehunurmessa. Koko teksti ruotsiksi.

Hauggaard-Nielsen H, de Neergaard A, Jensen LS, Høgh-Jensen H & Magid J (1998). A field study of nitrogen dynam-ics and spring barley growth as affected by the quality of incorporated residues from white clover and ryegrass. Plant and Soil, 203, ss. 91-101.
Riesinger P (2014a). Kehitetään luomua: Kasvien typensaanti, Luomulehti 3, ss. 44-47.
Riesinger P (2014b). Kehitetään luomua: Typensidonta vaihtelevaa mutta runsasta!, Luomulehti 2, ss. 12-14.
Riesinger P & Herzon I (2008). Variability of herbage production in mixed leys as related to ley age and environmental conditions: a farm survey. Agricultural and Food Science, 17, ss. 394-412.
Riesinger P & Herzon I (2010). Symbiotic nitrogen fixation in organically managed red clover-grass leys under farming conditions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science, 60, ss. 517-528.
Riesinger P & Hyvönen T (2006). Weed occurrence in Finnish coastal regions: a survey of organically cropped spring cereals. Agricultural and Food Science, 15, ss. 166-182.