Luomulehti

Luomulehti 2/2015

Luomulehti_2_2015Tilaa nyt!

Nettilehti on tarkoitettu tilaajille ja lehteen tutustuville. Se ilmestyy noin viikon paperilehden jälkeen.

www.luomulehti.fi

Lisätietoja, viitteita ja linkkejä:

s. 18 Luomu mukaan hallitusohjelmaan 

s. 30 Ruovikko-artikkelin lähteitä ja lisätietoa:

Alhainen, M. &Sjöblom, H. 2015. Laiduntamalla riistarikkautta. Metsästäjä 1/2015, pp. 30 – 31.
Alijoki, Tuomas. 2012. Järviruo´on korjuun yleistymisen edellytyksiä Suomessa. Opinnäytetyö, Turun Ammattikorkeakoulu. 67 pp.
Aromaa, J. 2010. Selvitys ruovikkorantojen hoitomenetelmistä Vaasan Hietalahdessa. Opinnäytetyö, Vaasan Ammattikorkeakoulu. 116 pp.
Joensuu, I., Myllyviita, T., Vilppo, T. &Huttunen, M. 2014. Järeästi järviruo´osta pohjamutia myöten. Suomen Ympäriistökeskuksen raportteja 46/2014. 92 pp.

s. 42 Monivuotisten rikkaruohojen kokonaisvaltainen torjunta – pääosassa juolavehnä -artikkeli ruotsiksi ja viitteet:

Brandsæter LO, Bakken AK, Mangerud K, Riley H, Eltun R & Fykse H 2011. Effects of tractor weight, wheel placement and depth of ploughing on the infestation of perennial weeds in organically farmed cereals. European Journal of Agronomy 34, ss. 239-246.
Dansk Landbrugsrådgivning 2005. Økologisk dyrkning – Rodukrudt. Oversigt over landsforsøgene. Århus. ss. 279-282.
Erviö L-R 1983. Competition between barley and annual weeds at different sowing densities. Annales Agriculturae Fenniae 22, ss. 232-239.
Forsman R 2007. Inverkan av sönderdelning, friläggning och minusgrader på kvickrotens regenerationsförmåga. Examensarbete vid YH Sydväst/Novia. 35 sivua.
Grümmer G 1963. Das Verhalten von Rhizomen der Quecke (Agropyron repens) gegen trockene Luft. Weed Research 3, ss. 44-51.
Jacobsson J 2008. Kvickrotsbekämpning genom uttorkning och köldpåverkan efter jordbearbetning. Hushållningssällskapet Väst. 49 sivua.
Lockeretz W 1991. Information requirements of reduced chemical production methods. American Journal of Alternative Agriculture 6, ss. 97-103.
Lötjönen T & Vihonen E 2013. Kvick-Finnillä juolavehnän kimppuun – kokemuksia tiloilta. Luomulehti 6, ss. 22-24.
Riesinger P 2006a. Grunder för ekologisk växtodling. Del III: Jordbearbetning och ogräsreglering. Eget förlag. 182 sivua. Juolavehnän ennaltaehkäisy.
Riesinger P 2006b. Grunder för ekologisk växtodling. Del IV: Växtodling och förädling av foder. Eget förlag. 174 sivua. Tuoresäilöntä.
Riesinger P & Hyvönen T 2006a. Impact of management on weed species composition in organically cropped spring cereals. Biological Agriculture and Horticulture 24, ss. 257-274.
Riesinger P & Hyvönen T 2006b. Weed occurrence in Finnish coastal regions: a survey of organically cropped spring cereals. Agricultural and Food Science 15, ss.166-182.

s. 47 Luomun talousvaikutukset selvitetään maakunnittain, kysely tuottajille

s. 54 Soijapavun viljelykokeista lisätietoa ja taulukko.