Luomulehti

Luomulehti 2/2019

Tilaa Luomulehti nyt!

Nettilehti on tarkoitettu tilaajille ja lehteen tutustuville. Se ilmestyy kaksi viikkoa paperilehden jälkeen.

www.luomulehti.fi

s. 8 Thünen Report 65

s. 10 Artikkelissa on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Benbrook, C. M. 2016. Trends in glyphosate herbicide use in the United States and globally. Environmental Sciences Europe 28:3

Bourguet, D. ja Guillemaud, T. 2016. The Hidden and External Costs of Pesticide Use. Sustainable Agriculture Reviews Volume 19 pp 35-120

T. Bøhn ym. 2014. Compositional differences in soybeans on the market: Glyphosate accumulates in Roundup Ready GM soybeans. Food Chemistry Volume 153, 15: 207-215.

Kaaro, J.  2017. Monsanton salaiset paperit.

Lechenet, M. ym. 2017. Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms. Nature Plants volume 3, Article number: 17008

European Environment Agency: Pesticide sales. Environmental indicator report 2018

Zhang, L ym. 2019. Exposure to Glyphosate-Based Herbicides and Risk for Non-Hodgkin Lymphoma: A Meta-Analysis and Supporting Evidence. Mutation Research/Reviews in Mutation Research Available online 10 February 2019.

EU Pesticide database: Pesticide residues

s. 26 Käsitteistä tarkemmin:

rodaleinstitute.org

www.nal.usda.gov/afsic/edtr/regenerative-organic-agriculture-certificate

regenorganic.org

www.geofflawtononline.com

Patrick Whitefield, 2005: The Earth Care Manual: A Permaculture Handbook for Britain and Other Temperate Climates

holmgren.com.au

holisticmanagement.org

www.savory.global

s. 30 Lisää jatkuvan kasvipeitteisyyden suunnittelusta:

Managing Cover Crops Profitably, ilmainen versio PDF-muodossa

s. 34 Murukestävyys maan kasvukunnon mittarina. Jaana Ravander, Tuomas J. Mattila ja Jukka Rajala. 2019. Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti. Raportteja 191. 43 s.

s. Heikki Leppävuoren opinnäytetyö Teknologia apuna luonnonmukaisen tuotannon kirjaamisvaatimuksissa