Asiantuntija vastaa

Luomukasvihuonetuotannon säännöt muuttuivat – miten käytännössä?

Luomukasvihuonetuotannon sääntöjä väännettiin EU-ministerineuvostossa ja parlamentissa yli neljä vuotta siten, että vanhan neuvoston asetus no 834/2007 korvaava uusi asetus julkaistiin 18. kesäkuuta 2018 ja se astuu voimaan 1. tammikuuta 2021.

Puutarhatuottajia koskee erityisesti säädös pohjamaasta eristetyn viljelyn rajoittamisesta. Ne, jotka viljelivät luomua rajoitetuilla kasvualustoilla ennen 28. kesäkuuta 2017, voivat jatkaa viljelyä nykyisessä laajuudessa vuoteen 2030 saakka. Uusia viljelijöitä tai pinta-aloja ei tähän kuitenkaan saa tulla. Lainsäädännön ja tasavertaisuuden kannalta ratkaisu on hiukan outo, koska se käytännössä kohdistuu vain viljelyyn Pohjoismaissa. Se, mitä pohjamaasta eristetyllä kasvualustalla käytännössä tarkoitetaan ja mitä ruukuissa saa kasvattaa, ratkeaa yksityiskohdissaan vasta toimeenpanosäädösten yhteydessä.

EU:n tekninen asiantuntijaryhmä on esittänyt, että uuden asetuksen poikkeuksina tähän pohjamaavaatimukseen sallitaan ruukkuyrtit, endiivit, koristekasvit ja varhaistuotannon taimet, joita edelleen voitaisiin viljellä ilman maapohjakosketusta. Pohjoismaiset ruukkusalaatit ovat suuressa osassa EU:ta täysin tuntematon tuoteryhmä, ja niiden saaminen mukaan tähän poikkeusryhmään jatkossa vaatii vielä työtä. Tilanne niiden osalta selviää toivottavasti syksyn aikana. Komission on vuoden 2025 loppuun mennessä annettava kertomus rajoitettujen kasvualustojen käytöstä. Kertomukseen voi liittää ehdotuksia lainsäädännöksi rajoitettujen kasvualustojen käytöstä myös tulevaisuudessa.

Mikko Rahtola
Luomuliiton puutarha-asiantuntija