Asiantuntija vastaa

Luomueläintuotannossa olleet poikkeusluvat 5 ja 15 a-e, jotka koskevat nautojen kytkettynä pitämistä ja eläinsuojia, ovat päättymässä 31.12.2013. Miten jatkossa?

Toimijat, joille on ennen 1.1.2009 myönnetty lupa pitää nautoja kytkettynä siirtymäkaudella 24.08.2000–31.12.2010, ovat voineet hakea ELY-keskukselta jatkoaikaa jo aiemmin myönnetylle luvalle 31.12.2013 saakka. Myös eläinsuojia koskeviin tilavaatimuksiin ja laiduntamisvelvoitteisiin on voinut vastaavalla tavalla hakea lievennystä. Näitä ovat nautojen, lampaiden ja vuohien pitäminen ulkotarhassa tai jaloittelualueella laiduntamisen sijaan, lihasikojen ympärivuotinen sisäkasvatus, poikkeus neliömetrivaatimuksiin eläintä kohti sisä- ja/tai ulkotiloissa, poikkeus munivien kanojen ja kananpoikien enimmäismäärään siipikarjarakennuksessa ja siipikarjarakennuksen uloskulkuaukkojen koko.

Muutoksia ei ole tiedossa ja siirtymäkausi umpeutuu kerrotulla tavalla. Nyt voimassa olevat tuotantoehdot koskevat myös edellä mainituin osin kaikkia luomueläimiä. Tuotantoehdot ja tilavaatimukset löytyvät mm. Eviran verkkosivuilta.

Eläintuotannon asiantuntija, Paula Liukko, puh. 040 9362 150

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! www.luomuliitto.fi/luomutuotanto/neuvonta

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä. www.luomulehti.fi