Tiedotteet

Luomuasetuksen sanamuodoille lisäaikaa

EU:n luomuasetuksesta on saatu poliittinen yhteisymmärrys, mutta työ jatkuu uudistuksen kanssa.


Heinäkuussa luomun kattojärjestö IFOAMin EU-ryhmä tiedotti, että asetusasia otettiin pois maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalta heinäkuun kokouksessa ja siten asetustekstin muokkaamiselle jäi nyt enemmän aikaa.

IFOAM EU näkee tärkeänä tekstin muokkaamista edelleen, jotta asetuksen tulkintaongelmat saadaan minimoitua – soveltamistavat ja asetustekstin tekninen johdonmukaisuus ovat nyt suurennuslasin alla. Varsinaisia asiasisältöjä ei voida enää muuttaa.

Lopullinen asetus pitää vielä hyväksyttää 28 kansallisella maatalousministerillä (oletettavasti lokakuussa) sekä EU parlamentin maatalousvaliokunnalla (oletttavasti lokakuussa) ja koko parlamentilla (oletettavasti vuoden vaihteessa), toteaa IFOAM EU. Jos ministerineuvosto tai parlamentti äänestävät esitystä vastaan, vanha asetus jää voimaan.

Muutoksia tarkastuksiin, rehuihin ja tuontiin

Esimerkiksi siemeniin ja tarkastuksiin liittyvät kohdat ovat herättäneet kysymyksiä. Jatkossakin tavanomaista siementä saa kuitenkin käyttää, jos saatavilla ei ole tuotantoalueelle sopivaa luomusiementä. Myös tavanomaisia siitoseläimiä saa käyttää. Jatkossa valvontaa ei voi enää delegoida eli Suomessa maakuntauudistuksen lisäksi uusi luomuasetus laittaa paineet luomuvalvonnan uudistamiselle.

Rehuissa vaaditaan uudessa asetuksessa, että 70 % märehtijöiden (nousi 10 %) ja 30 % yksimahaisten rehusta on tuotettu samalla alueelta. Aluetta ei edelleen määritellä asetuksessa tarkemmin ja Suomessa se on tulkittu kotimaiseksi rehuksi.

Tavanomaista valkuaisrehua hyväksytään käytettäväksi edelleen (5 vuotta), mutta vain alle 35 kg porsaille ja nuorille linnuille. Riistan ja kanien kasvatus on nyt sisällytetty asetusluonnokseen.

EU-maiden ulkopuolelta tuotavien luomutuotteiden halutaan jatkossa noudattavat tarkemmin kaikkia EU:n luomusäädöksiä. Luomuvastaavuussopimukset EU neuvottelee uudelleen viiden vuoden sisällä esimerkiksi Intian, Argentiinan ja Kanadan kanssa. Monien köyhien maiden pientuottajat voivat menettää tuontimahdollisuuden, jos se on jatkossa yksittäisten tuotteiden kaksivuotisista sopimuksista kiinni.

Suomen ajama kohta, että hyvin toimivia luomutiloja ei tarvitsisi enää joka vuosi tarkastaa, on nyt mukana kompromissiesityksessä. Suomessa noin 90 % tiloista on sellaisia, että ne eivät saa yhtään korjauskehotusta vuotuisessa tarkastuksessa. Jatkossakin tarkastusväli olisi kuitenkin maksimissaan 24 kk, koska tarkastukset ovat luomun luotettavuuden perusta.

 

Teksti: Elisa Niemi

Artikkeli myös Luomulehdessä 4/2017.