Asiantuntija vastaa

Kaliumia peltoon?

Kalium puutos lehdelläMistä luomupelloille saa kaliumia? Pellot ovat hyvin kalkittuja hiesu- ja hietamaita, fosforia riittää, mutta kaliumin tasot ovat huononlaisia. Lantaa ei ole käytettävissä.

Luomussa saa käyttää täydennyslannoitteita ja maanparannusaineita, joilla kaliuminpuutetta voi korjata. Esimerkiksi Saksasta louhittu kaliumsulfaatti sisältää kaliumin lisäksi runsaasti rikkiä (K 40%, S 18%), ja patenttikali näiden lisäksi magnesiumia (K 25 %, Mg 6%, S 17%). Molemmat ovat rakeisia, helposti levitettäviä ja nopeavaikutteisia. Hinta voi kuitenkin olla rajoittava tekijä, jos koko tilan pellot kärsivät kaliumin puutteesta. Edullisemmin kaliumia saa maanparannustuotteiden kautta. Biotiitissä kaliumia on eniten (K 5%), mutta sen saatavuus on alhainen, kun pellot ovat jo “hyvin kalkittuja” (pH neutraali).

Puuntuhka sisältää kaliumia noin 3-4 % hyvin kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Samalla peltoon saa muita pää- ja hivenravinteita. Tuhkalannoitus kerran viljelykierrossa saattaisi olla perusteltua, niin kauan kun pellon kaliumtasot ovat alhaisia. Tuhkan osalta pitää vain huomioida, että se sisältää myös fosforia, josta 40 % huomioidaan ympäristökorvauksen lannoitusrajoissa.

Kun kaliumia on saatu peltoon, se kannattaa pitää siellä. Vain pieni osa kasvin käyttämästä kaliumista poistuu sadon myötä ja kalium huuhtoutuu herkästi. Hietamailla talviaikainen vihreä kasvipeitteisyys ja syväjuuriset kasvit vähentävät kaliumin huuhtoutumista ja siten lannoitustarvetta.

Kasvi- ja maaperäasiantuntija Tuomas Mattila, puh. 040 9331 694

Kysy sinäkin – ilmaiseksi! Lisää asiantuntijoita.

Tämä kysymys ja vastaus julkaistu myös Luomulehdessä.

Palveluja ja toimintaa tuotantosuunnittain.