Tiedotteet

Lausunto: Vesienhoidon järjestämisestä

Viite: Lausuntopyyntö 18.12.2015 YM044:00/2014

LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSESTA VESIENHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA JA SYKE:N ESITYKSESTÄ POHJAVESILLE ANNETTUJEN YMPÄRISTÖLAATUNORMIEN MUUTTAMISESTA

Ympäristöministeriö on pyytänyt 18.12.2015 Luomuliitolta lausuntoa otsikossa mainittujen asetusten muuttamisesta.
Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.
Pohjaveden suojelu on tärkeää, mutta emme pidä tarpeellisena lisätä rajoituksia lannan levitykseen.
Muuten Luomuliitolla ei ole huomautettavaa suunniteltuun asetusmuutokseen.

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja