Tiedotteet

Lausunto varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä 

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä 

Luomualan organisaatiot kiittävät lausuntopyynnöstä ja esittävät vastauksenaan seuraavaa:

Katsomme tarpeelliseksi sen, että lintuinfluenssan leviäminen luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä pyritään estämään mahdollisimman tehokkaasti.

EU:n luomulainsäädäntö velvoittaa luomusiipikarjatilat ulkoiluttamaan. Luomusiipikarjan on päästävä ulos vähintään toukokuusta lokakuuhun. Ulkoilumahdollisuus lisää merkittävästi eläinten hyvinvointia. Luomua ostaville kuluttajille eläinten hyvinvointi ja ulkoilumahdollisuus on tärkeä kriteeri ostovalintoja tehtäessä.

Uusi asetusehdotus on mielestämme hyvä ja oikeansuuntainen. Ulkonapitokiellon ajan lyhentäminen kolmella kuukaudella antaa paremmat mahdollisuudet ulkoiluttaa eläimiä sään salliessa. Ulkoilukausi Skandinaviassa on muutenkin lyhyt.

Mahdollisuus ulkoiluttaa siipikarjaa verkkoseinäisessä ja kauttaaltaan katetussa terassitilassa ulkonapitokiellon voimassaoloaikana on hyvä ja toteutettavissa oleva asia. Tuottaja voi halutessaan ja mahdollisuuksiensa mukaan päästää kanat saamaan raitista ilmaa suojattuun tilaan. Osa EU-maista vaatii jo nyt, että kaikkiin uusiin luomukanaloihin on rakennettava suojattu terassiosa lämpimien sisätilojen ja ulkotarhan välille.

Toimijan ilmoitusvelvollisuuden poistuminen on niin ikään hyvä ja oikeansuuntainen toimenpide. Asioiden yksinkertaistaminen ja byrokratian vähentäminen helpottaa tuottajan työtaakkaa ja vähentää paperitöiden määrää. Luomutuottaja on joka tapauksessa velvoitettu pitämään kirjaa eläinten ulkoilusta. Kirjanpito tarkastetaan vähintään kerran vuodessa luomutarkastuksen yhteydessä.

Lintuinfluenssan varhaisen havaitsemisen järjestelmän säädösten selkeyttäminen ja täsmentäminen sekä toimijan velvollisuuksien täsmentäminen ovat hyviä tarkennuksia edelliseen asetukseen verrattuna. Taudin leviämisen estämistä koskevien varotoimenpiteiden tarkentaminen on niin ikään oikeansuuntainen toimenpide.

Luomuliitto ry
Pro Luomu ry
Yhdistyneet Luomutuottajat ry
MTK ry/luomuverkosto