Tiedotteet

Lausunto: Toimeenpanolaki ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma  oli Suomen hallituksen käsittelyssä kevään aikana. Luomuliitto oli yhteydessä pääministeriin, sekä muihin ministereihin ja tiedotti näkymyksistään. Nyt lausuimme lyhyesti lakiehdotuksesta, joka mahdollistaa tukien maksamisen.

Viite: Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

LAUSUNTO
Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto alaansa koskevassa asiassa.

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista

Haluaisimme kiinnittää huomioita 5§ alkuperäisrotueläinten eläinyksikkömäärän vähimmäismäärän määrittelevään kohtaan siipikarjan osalta. Lakiesityksessä määritellään vähimmäismääräksi 20 eläinyksikköä jos kyse on maatiaiskanoista tai -kukoista.

Eläimen kantakirjanpitäjäksi hyväksytyn yhteisön rekistereissä olevien alkuperäisrotuisten lisääntyvien
naaraiden kokonaislukumäärä oli vuonna 2011 Suomessa maatiaiskanojen osalta 2774, mikä tarkoittaa eläinyksikkökertoimella 0,013 36 eläinyksikköä. 20 eläinyksikön vähimmäismäärä tarkoittaisi, ettei tuen saamisen ehdot täyttyisi yhdelläkään nykyisellä tilalla. Nykyisen tukiehtojen mukaisen vähimmäiseläinmäärän nostaminen 20 eläinyksilöstä 20 eläinyksikköön tuntuisi kohtuuttomalta. Oletammekin kyseessä olevan kirjausvirheen.

6 §
Luomuliitto pitää tärkeänä että luomutilojen eläinyksikkömäärän suhde peltomaahan pysyy maltillisena, eikä korvausjärjestlmä kannusta liian intensiiviseen ja ympäristön kannalta epäedulliseen tuotantoon. Toivoisimme luomukotieläinkorvauksen edellytykseksi esitetyn eläintiheysmäärän 0,3 ey/ha olevan myös luonnonhaittakorvauksen korotetun korvaustason eläintiheysrajana.

 

Luomuliiton puolesta,

Jukka Lassila
Puheenjohtaja