Tiedotteet

Lausunto: Raakamaito

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viite: Lausuntopyyntö 1.10.2013 Dnro 1925/13/2013
Asia: Ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttaminen
Luomuliitto ry kiittää mahdollisuudesta kommentoida asetusmuutosluonnosta
Luomuraakamaidon ja – ternimaidon myyntiä suoraan tilalta kuluttajalle koskee samat vaatimukset kuin tavanomaistenkin tuotteiden myyntiä, joten erilainen tuotantotapa ei aseta vaatimuksia suoramyynnille.
Luomuliitto haluaa kuitenkin kommentoida muutamaan esitettyyn muutokseen seuraavaa:
Yleisesti muutokset selkeyttävät toimijoiden ja tuottajien toimintaa antaen enemmän kuluttajalle valinnan vapautta sekä informaatiota tuotteista kuluttajainformaatioasetuksen hengen mukaisesti. (muutokset MMMa 1367/2011 8 § 2 mom., 10 §, 13 § 1 mom.)
Asetusmuutokseen tuleva lisäys 1367/2011 19a § herättää muutamia kysymyksiä pohdittavaksi;
Esityksen mukaan lämpökäsittelemätöntä maitoa ei tule tarjoilla eikä käsitellä elintarvikehuoneistossa, jonka säännölliseen asiakaskuntaan kuuluu pääasiallisesti riskiryhmiä, kuten päiväkodit, vanhainkodit sekä tietyt sairaalat.
Esimerkit ovat ohjeellisia ja tapauskohtaisesti mietittäviä, mutta onko riski, että valvonnassa tulkitaan listaa valvontaa sitovana? Tällöin esimerkiksi maatilat, joilla on myös ateriapalveluita (elintarvikehuoneistoja) eivät voisi myydä eivätkä pitää tarjolla raakamaitoa kaikille kuluttajille.
Luomuliitto katsoo, ettei raakamaidon myynnille ole tarvetta erikseen rajata tiettyjä elintarvikehuoneistoja myynnin ja tarjoilun ulkopuolelle vaan MMMa raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta 4§ Raakamaidosta annettavat tiedot olisivat riittävät kaikissa tilanteissa ilman erillisiä rajauksia.
Toinen kysymys koskee raakamaidon irtomyyntiä;
Asetusmuutoksen 1367/2011 uusi 19a § muistiossa viitataan raakamaidon irtomyynnin sallimiseen vain tilalta suoraan kuluttajalle.
Entä kaupoissa olevat raakamaitoautomaatit, joista kuluttaja voi ostaa lämpökäsittelemätöntä raakamaitoa kolikolla / setelillä suoraan omaan astiaan. Tuottaja omistaa sekä laitteet että myytävän raakamaidon. Tuottaja huolehtii laitteen kunnossapidosta ja puhdistustoimista, täytöstä ja tuotteen hygieenisestä laadusta. Loppuvatko muutosten myötä tällaiset ”shop in shop”-tyyppiset alkutuotannon tuotteiden myynnit kokonaan? Lämpökäsittelemättömän maidon luovuttamista koskevan säätelyn keventämien tuskin tulee laajentamaan näiden tuotteiden myyntikanavia siinä määrin kuin ministeriö ennustaa. Luomuliitto uskoo raakamaidon suoramyynnin edelleen pysyvän vain lisänä tuottajien elinkeinoon.
Luomuliitto katsoo, että raakamaidon myynti tulisi rinnastaa muiden alkutuotannon tuotteiden myyntiin, jossa tietyissä rajoissa tapahtuvat omien tuotteiden myynti ei vaadi elintarvikehuoneistoilmoitusta vaikka myynti tapahtuisi torilla tuottajan toimesta. Asetuksen mukaiset Raakamaidosta annettavat tiedot (4§) voisi silti antaa kuluttajalle sijoittamalla ne näkyvälle paikalle raakamaitoautomaatin läheisyyteen.

Helsingissä 21.11.2013

Jukka Lassila
Puheenjohtaja
Luomuliitto ry