Tiedotteet

Lausunto nitraattiasetuksesta YM:öön

Viite: Lausuntopyyntö 31.03.2015 YM028:00/2011

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
Lausunto asetuksen 10 §:n 8 momentin muuttamisesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt 31.03.2015 Luomuliitolta lausuntoa otsikossa mainitun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n 8 momentin muuttamisesta. Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Pidämme perusteltuna lausuntopyynnössä esitettyjä muutoksia. Perusteluinaan Luomuliitto viittaa 23.03.2015 Ympäristöministeriölle antamaansa kannanottoon.

Lisäksi esitämme, että yli 15 % kaltevilla rinnepelloilla sallitaan myös nestemäisten orgaanisten lannoitteiden levittäminen kasvustoon ja lietelannan sijoittaminen kasvustoon.

Lausuntopyynnössä esitetty korjaus ei kuitenkaan poista kaikkia vakavia ongelmia orgaanisten lannoitteiden käyttöön liittyen. Sen lisäksi kokonaistypen laskentaa koskevat kohdat pitäisi avata uudelleen lausunnoille.

Kokonaistypen vuosikäytön rajoittaminen 170 kg/ha ei ole perusteltua, jos käyttö ei ole säännöllistä ja jos lannoitteet sisältävät hitaasti vapautuvaa typpeä.

Puutarhatiloille kokonaistypen rajoittaminen johtaa siihen, että vaateliaita kasveja ja monivuotisia kasveja ei voi lannoittaa kasvien tarpeen mukaan. Liukoisen typen osalta kasvien ravinnetarpeiden erot on huomioitu, mutta orgaanisten lannoitteiden typen huomioiminen pitäisi avata uudelleen tarkasteluun.

Nykyinen asetus rajoittaa orgaanisten typpilähteiden käyttöä huomattavasti voimakkaammin kuin edellinen asetus, joka rajoitti pelkkää lannan käyttöä ja salli liukoisen typen täydentämisen kasvien tarpeen mukaan.

Ratkaisuna voisi olla orgaanisten lannoitevalmisteiden poisto kokonaistypen rajauksesta tai typen käytön tasausmahdollisuus 5 vuoden jaksolle, mikä mahdollistaisi monivuotisten kasvien varastolannoituksen ja vaateliaiden kasvien tarpeenmukaisen täydennyslannoituksen.

Pauli Talvitie
Puheenjohtaja

 

Lisätietoja nitraattiasetukseen vaikuttamisesta.