Tiedotteet

Lausunto maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Viite: Lausuntopyyntö MMM038:00/2015

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta (tuottaja- ja toimialaorganisaatiot)

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksista ja lausuu seuraavasti. Kannatamme hallituksen esitystä maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä tuottajaorganisaatioiden perustamista koskevien vaatimusten lieventämistä ja maatalousalan toimialaorganisaatioiden hyväksymistä mahdollistavia säännöksiä.
Tuottajaorganisaatioiden perustamismahdollisuuksien laajentaminen ja tuottajaorganisaatioiden muodostumisen edistäminen on parhaimmillaan alkutuotannon neuvotteluvoiman parantamista tuotantoketjussa maassa, jossa tilat voivat olla pieniä ja kauppa taas keskittynyttä.

Luomutuotteiden tarjonnan ja julkisia hankintoja tekevien kysynnän kohtaaminen on usein haastavaa, sillä tuotantoerät voivat olla liian pieniä ja hajautettuna Suomen eri osissa. Näemme tärkeänä, että maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön lausumaehdotuksen mukaisesti tulee löytää vielä lisää uusia tapoja vahvistaa alkutuotannon asemaa markkinoilla. Vain tällä tavoin voidaan tavoitella mm. tavoite luomun osuudesta julkisissa hankinnoissa. Lakimuutos on positiivinen avaus alkutuotannon markkinaehtoisen kannattavuuden parantamiselle, johon Luomuliitto toivoo panostuksia myös tulevissa uudistuksissa.
Pauli Talvitie
Puheenjohtaja
Luomuliitto