Tiedotteet

Lausunto: Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset

Viite: Lausuntopyyntö 1090/03.00.01/2016

Lausunto Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset -oppaan luonnoksesta

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua oppaasta maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksille. Pidämme kokonaisuutta kirjaamisvaatimusten oppaasta erittäin tervetulleena. Opas rakentuu selkeisiin kokonaisuuksiin ja kiitämme sitä, että luomuviljelijät ja – tuottajat löytävät vaivattomasti tuotantosuuntansa ohjeistuksen omasta osiosta. Oppaan alussa on ansiokkaasti kerrottu myös vuosittaisesta päivityssyklistä, mikä on mielestämme tarpeellinen oppaan jatkuvuudelle.


Opas antaa jatkossa mahdollisuuden tarkastella kirjaamisvaateiden keventämistä ja yhtenäistämistä. Selkeät taulukot luonnoksessa tuovat esiin esimerkiksi vaadittujen säilytysaikojen runsaan vaihtelun, joiden osalta joitain yhtenäistämisiä tulisi harkita. Oppaan luomuosuuteen kannattaisi Luomuliiton mielestä lisätä kirjaus mahdollisista muistiinpanovelvoitteista, kun luomutilalla on tavanomaista tuotantoa. Kotieläinpuolella näemme kirjauksen ”eläinluettelo” kohdalla aukikirjaamisen tarvetta kasvinviljelyn tapaan, jotta kirjaus ei aiheuta tuottajille lisäkysymyksiä oppaan kannasta eläinluettelotietojen vähimmäisvaatimuksiin.
Lisäksi esitämme, että luomutuotannon taselaskelmaa voisi halutessaan laatia kalenterivuosittain ohjeen sijaan vuosittain, jolloin olisi mahdollista huomioida kotieläintuotannon sisä- ja ulkoruokintakauden tuotantosykli taselaskelman aikataulutuksessa. Pidämme myös hyvänä, jos oppaaseen lisätään sarake, jossa kerrotaan kirjaamisvaatimukseen tarvittavat lomakkeet.
Pauli Talvitie
Puheenjohtaja
Luomuliitto