Tiedotteet

Lausunto: Luonnonlaidunlihan tuotantokriteerit


Luonnonlaidunlihan tuotantokriteerit

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida.

Luomuliitto pitää tärkeänä perinneympäristöjen suojelemista ja asia on kirjattu mm. Luomuliiton ympäristöstrategiaan.

On ensisijaisen tärkeää, ettei kuluttajaa hämmennetä uusilla tuotantokriteereillä. Kriteerien mukaisen rehun on oltava ekologista ympäri vuoden. Eläinten hyvinvointituen vaatimukset eivät ole riittävät luonnonlaidunlihan kriteerien osaksi, koska ne eivät takaa, mitä rehua eläimille syötetään laidunkauden ulkopuolella. Siksi on järkevää, että vain luomutilat täyttävät luonnonlaidunlihakriteerit. Luonnonlaidunlihan kriteereistä tulee tehdä arvostetut ja kokonaisvaltaiset.

Positiivista ehdotetuissa kriteereissä on
– että laidunkaudet vaihtelevat tukialueittain
– että on käytetty jo olemassa olevia säädöksiä
– että tietoa on koottu ja mainittu mm. kaikki luonnonlaitumet luettelona
– soijan käyttökielto

Kysymyksinä herää:
– onko lihan ”korkealuokkaisuutta” tutkittu?
– mitä taloudellista hyötyä luomutuottajalle on luonnonlaidunlihan kriteerien täyttämisestä? Saako laidunlihalisää luomulisän päälle? Erityisympäristötuki ei paranna kannattavuutta, koska se on kustannusperusteinen – eli tuki pienenee, jos tukialueelta saa esim. lisähintaa lihasta.
– miksi teurastusta edeltävänä aikana ei tarvitse laiduntaa luonnonlaitumella? (jos talvella on teurastus)
Luomuliiton puolesta,
Jukka Lassila
Hallituksen puheenjohtaja