Tiedotteet

Lausunto: Leipomoiden- ja leipien joutsenmerkkikriteerit

Joutsenmerkin myöntäjille

Luomuliitto kiittää mahdollisuusdesta lausuntoon leipomoiden- ja leipien joutsenmerkkikriteereistä. Olemme tyytyväisiä kriteeristö ehdotukseen, jossa ympäristönäkökulmat ovat kokonaisvaltaisesti huomioitu.

 

Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin.

 

Luonnonmukainen tuotantotapa takaa parhaiten raaka-aineiden ympäristöystävällisyyden. Luonnonmukaisen tuotannon avulla on mahdollista vastata kaikkiin keskeisiin alkutuotannon aiheuttamiin ympäristökysymyksiin: ilmastonmuutos, uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö, biodiversiteetin kaventuminen, vesistökuormitus ja ravinteiden globaalit kierrot.

Luomuliitto esittää, että joutsenmerkki voidaan myöntää vain luomutuotantoehdot täyttävälle ja luomusertifioidulle leivälle.

 

Ympäristövaikutusten ja kuluttajien luottamuksen vahvistamisen johdosta esitämme seuraavia tarkennuksia:

 

2.04

Jauhojen ja hiutaleiden/suurimoiden viljelymaan ja jalostuspaikan selvittämisen lisäksi nämä asiat tulisi näkyä pakkausmerkinnöissä. Alkuperävaatimuksen tulisi koskea myös luomusertifioituja jauhoja ja hiutaleita/suurimoita.

 

2.05

Luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden osuus tulisi olla vähintään 10% (paino) joutsenmerkityn leipomon vuotuisesta raaka-aineiden kokonaismäärästä.

 

11.1

017 Joutsenmerkityn leivän luomuraaka-aineet

Joutsenmerkin edellytyksenä leivän tulisi olla, luomutuotantoehdot kokonaisuudessa täyttävä sertifioitu luomutuote. Eli joutsenmerkkiä ei tulisi myöntää muuta kuin luomutuotteille.

 

Luomuliiton puolesta,

 

Jukka Lassila

Puheenjohtaja

050 529 0482