Tiedotteet

Lausunto: Lannoitevalmistusasetus

Viite: Lausuntopyyntö 17.7.2015 Dnro 1135/14/2015

LAUSUNTOPYYNTÖ LANNOITEVALMISTEASETUS

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.7.2015 pyytänyt Luomuliitolta lausuntoa lannoitevalmisteasetukseen liittyen.
Ehdotettu muutos, jossa luodaan uusi tyyppinimi ”Orgaaniset puhdistamolietepohjaiset lannoitteet” on järkevä, sillä se mahdollistaa lannoitevaikutuksellisten puhdistamolietteiden poistamisen maanparannustuotteiden ja maanparannusaineina käytettävien sivutuotteiden joukosta. Tällöin näihin kategorioihin jäisi lähinnä hyvin hitaasti ravinteita vapauttavia aitoja maanparannusaineita.

Sivutuotteiden joukkoon tosin jää tällöin epämääräinen luokka ”mädätysjäännös”, jonka ravinnesisältö voi olla hyvin vaihteleva. Tätä vastaava lannoiteluokka olisi hyvä olla myös olemassa, jotta maanparannustuotteina olisi ainoastaan tuotteita, joiden C:N > 25. Tällöin nitraattiasetuksen orgaanisen lannoitteen määritelmästä voitaisiin poistaa maanparannustuotteet ja sivutuotteet. Tällöin nitraattiasetus kohdentuisi tarkemmin korkeariskisiin typpilannoitelähteisiin.

Ehdotus siitä, että jatkossa luokittelua maanparannustuotteiden ja lannoitteiden välillä tehtäisiin C:N-suhteen perusteella, on erinomainen ja luonnontieteellisesti hyvin perusteltavissa. Sen lisäksi tämä toimisi ikään kuin eräänlaisena laadunvalvontana orgaanisten massojen loppukäyttäjälle. Mikäli tuote on luokiteltu lannoitteeksi, sillä on lannoitusvaikutusta. Mikäli se on luokiteltu maanparannustuotteeksi, se toimii pitkävaikutteisemmin maan kasvukunnon parantajana.

On tärkeää, että maanparannusaineiden, orgaanisten lannoitteiden ja kierrätyslannoitteiden käytölle ei aseteta turhia esteitä, vaan rajoitukset perustuvat todellisiin riskeihin.

Luomuliiton puolesta

Elisa Niemi
Toiminnanjohtaja