Tiedotteet

Lausunto koulujakelutuesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Asia: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Luomuliitto ry kiittää lausuntopyynnöstä.

Tukikauden pidennys 56 koulupäivään on hyvä ehdotus ja kannatamme sitä. Se parantaa mahdollisuutta hyödyntää asetuksen mukainen tuki. Pidennetty tukikausi mahdollistaa myös alkukesän sesongin mukaisten tuoreiden kotimaisten tuettavien vihannesten tarjoamisen, mikä on erittäin hyvä asia.

Olisi hyvä, että ruokapalvelut voisivat itse valita ajankohdan, jolloin tarjoavat tukikauden aikana tukikelpoisia hedelmiä ja vihanneksia.

Pidämme erittäin hyvänä, että luomumaito- ja piimätuotteille sekä luomuhedelmille ja -vihanneksille myönnetään edelleen korkeampi tuki. Korkeampi tukiosuus luomulle tulee säilyttää myös seuraavana lukuvuonna 2018-2019.

Joitakin teknisiä asioita on tullut tuen hakemiseen liittyen tietoomme: Hakulomake on koettu vaikeaselkoiseksi. Lisäksi ne, ketkä ovat hakeneet tukea maidolle, eivät saa järjestelmän teknisestä ominaisuudesta johtuen enää haettua tukea hedelmille ja kasviksille tukea. Nämä korjaustarpeet ovatkin jo mahdollisesti tullut tietoonne.

Pauli Talvitie
Luomuliiton puheenjohtaja