Tiedotteet

Lausunto koulujakelutuesta kevätlukukaudelle 2018

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI KOULUJAKELUTUESTA KEVÄTLUKUKAUDELLE 2018

Luomuliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta ja toteaa kantanaan, että 1.8.2017 voimaantullut valtioneuvoston asetus (402/2017) on ollut tarpeellinen ja tavoitteiltaan erittäin hyvä uudistus. Luomuliitto kannattaa koulumaitotuen korkeampaa tukiosuutta luomutuotteille. Tämä tukitaso on luomuliiton mukaan hyvä pitää vähintään nykyisellään ja kasvattaa jatkossa, jotta luomumaito löytää paikkansa julkisten keittiöiden valikoimissa nykyistä kattavammin.

Lausuttavana olevan asetusesityksen muutoksiin liittyen Luomuliitto haluaa nostaa esiin yhden kokonaisuuden, joka liittyy olennaisesti nykyisen asetuksen soveltamiseen tällä hetkellä.

Luomuliitto haluaa kiinnittää lainsäätäjän huomiota koulujakelutuen käytettävyyteen. Kunnissa toimivat tahot voivat hyödyntää koulujakelutukea vain siinä tapauksessa, että sekä hakuprosessi että ohjeistus on selkeää prosessiin käytettävä aika ei ole palveluntarjoajan näkökulmasta suurempi kuin siitä saatava hyöty. Luomuliitto on saanut palautetta ohjeiden vaikeaselkoisuudesta sekä siitä, että ruokapalvelutoimijat saattavat jättää hakematta tukea lyhyen hakuajan ja hedelmätuessa tarkkaan rajatun ja sitä kautta saatavuudeltaan vaikean tuotevalikoiman vuoksi. Jos hedelmätuessa tavoitellaan kotimaisen satokauden tuotteiden hyödyntämistä, tulisi ajanjaksoa hakemiselle pidentää tai huomioida aikataulussa nykyistä laajemmin maantieteellisesti vaihtelevan sadonkorjuun aika. Lisäksi kymmenen peräkkäistä käyttöpäivää vaikeuttaa ruokapalveluiden suunnittelutyötä, sillä luomutuotteita on tarjolla usein myös pienempiä eriä vaihtelevasti pitkin satokautta.

Luomuliitto esittää koulujakelutuen selkeyttämistä ja hakijan kannalta tuen käytön helpottamista. Tämän toteuttamiseksi tuotevalikoiman tulisi olla esitettyä monipuolisempi ja satokaudeltaan laajempi ulottuen sekä syyskaudelle että kevätkaudelle. Tuotevalikoiman monipuolistaminen nykyisestä esityksestä sekä monipuolistaisi ruokailijoiden aterioita, että helpottaisi ruokapalveluiden suunnittelutyötä. Luomuliitto haluaa myös muistuttaa, että lyhyt tuotelistaus vaikeuttaa tuotteiden hankkimista luomuna, sillä esimerkiksi herneiden, herukoiden ja mansikan saatavuus luomuna on rajallista sekä maantieteellisesti että ajallisesti.

Tukikelpoisten tuotteiden listausta tulisi Luomuliiton mukaan laajentaa. Lisäksi tukea tulisi voida hakea koko kevätlukukauden ajalta sen enimmäismäärän verran, sillä tukiajan rajoittaminen ei palvele niitä tavoitteita, joita koulujakelutuella tavoitellaan.

Luomuliitto pitää koulujakelutukea hyvin tarpeellisena ja tärkeänä osana suomalaisen ruokakulttuurin vaalimista. Koulujakelutuki voi edistää ympäristön kannalta kestävästi tuotettujen tuotteiden käytön lisäämistä julkisissa ruokapalveluissa. Luomuliitto kannustaa lainsäätäjää kehittämään jatkossa tukea yhä enemmän tähän suuntaan, jotta julkisissa ruokapalveluissa on entistä paremmat mahdollisuudet huomioida valtioneuvoston periaatepäätöstä julkisista elintarvikehankinnoista.

 

Pirjo Siiskonen
Puheenjohtaja
Luomuliitto

 

Viite:         Lausuntopyyntö 1804/01.02/2017