Tiedotteet

Lausunto: Kasvinterveyden suojelemisesta

Maa- ja metsätalousministeriölle

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Luomuliitto näkee esitetyt muutokset tervetulleena ja tarpeellisena alan kehittymisen kannalta.

Biologisen torjunnan saatavuus ja varmuus on luomutuotannossa vielä tavanomaistakin tuotantoa tärkeämpää, sillä vastaavia kemiallisia torjuntatapoja ei käytetä. Erityisesti puutarhatuotannossa monen kasvin tuotannon kannattavuus ja onnistuminen pohjautuu nimenomaan biologisen torjunnan onnistumiseen.

Karkulaislajien välttämiseksi on luonnollisesti hyvä suosia joko lajeja, jotka eivät talvehdi meillä tai kotimaisia kasvatettuja kantoja.

Eliöiden hyväksyntä tulisi olla laji- eikä tuotekohtainen, koska samaa eliölajia voidaan käyttää eri täyteaineissa ja pakkauskoossa.

Luomuliiton puolesta,

Mikko Rahtola